Duurzaam DrijberNieuws

Verslagjes DD april ’23

Hieronder zijn een verslagje te vinden van de jaarvergadering en van een Attero-bezoekje van Duurzaam Drijber

.

.

DD: Verslag overleg Attero dd 11/4 en verslag Jaarvergadering, dd 17/4/2023

Bij Attero op bezoek
Het streven is om eind dit jaar te beginnen met de aanleg van het zonnepanelenveld van Attero, deels boven op de bult en op nog een paar andere plekken binnen het Attero-terrein. Ook zoveel mogelijk op de daken van hun gebouwen, maar nog niet alle daken zijn geschikt waarschijnlijk en het is moeilijk, of onmogelijk, om het te verzekeren: zonnepanelen op een vuilverbrander. Netbeheerder Tennet wil een nieuwe onderstation bouwen, op het ETP terrein, het is nog niet duidelijk wanneer dat klaar kan zijn. Ons eigen veldje kan waarschijnlijk pas in 2030 aangelegd worden, dat zou dan 2 MW zijn.
Wij hebben een lokale installateur gevraagd om in contact te treden met Attero voor het plaatsen van de zonnepanelen die bij particulieren kunnen worden gelegd. Vervolgens komt Attero met een aanbieding, waar particulieren op kunnen inschrijven.
Er wordt steeds meer gekeken naar oost-west-ligging van zonnepanelen in plaats van alleen op het zuiden, omdat je overdag toch het minste energie verbruikt. Dat betekent dat daken die eerder niet nuttig bleken voor zonnepanelen nu wel gebruikt kunnen worden.

Jaarvergadering DD op maandag 17 april
De opkomst was niet heel hoog (8 mensen plus 4 bestuursleden), en er waren 3 afzeggingen, maar het was een goede avond.
Voor de pauze gaf Alfred Dreijer, vergunningverlener provincie Drenthe, een interessant inkijkje in wetgeving en handhaving op provinciaal en gemeentelijk niveau: wie is waarvoor verantwoordelijk en wat mag wel en wat mag niet. En dan hebben we het over de Boswet uit 1963 en de daarvoor in de plaats gekomen Wet Natuurbeheer. En hoe je met jaarlijkse luchtfoto’s de stand van het bos kunt onderzoeken en dat terug kunt vinden op internet. De kaart met kapmeldingen (wie wil waar welke bomen kappen?) is voor iedereen in te zien via de site van de provincie Drenthe.

Na de pauze, alleen voor de coöperatieleden, kwamen achtereenvolgens het concept Beheerplan Natuurvriendelijke oever Linthorst Homan Kanaal Drijber aan bod (zodra dat klaar is, zal het ook worden verspreid), en de zonnepanelen die via Attero kunnen worden besteld en het gebiedsfonds dat Attero ter beschikking stelt aan de omgeving. We keken terug op de activiteiten van 2022, de financiën van het afgelopen jaar, zowel van onze coöperatie als van de coöperatie De Mussels. En dit jaar gaan we gewoon verder met het voorgaande.

De volgende vergadering is op woensdag 10 mei, om 20.00 uur in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom.. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  3. Verslag en actielijst 29 maart en terugblik jaarvergadering dd 17 april
  4. Vorderingen Beheerplan Westzijde LinthorstHomanKanaal
  5. Aanbieding zonnepanelen en invulling gebiedsfonds Attero
  6. Planning 2023
  7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen