Duurzaam Drijber

Verslag verg. DD en agenda jaarverg.

Het is even wat rustig geweest aan het duurzame front van Drijber, maar DD is er nog steeds: een verslag en een uitnodiging.

.

.

De jaarvergadering van Duurzaam Drijber is op maandag 17 april, de agenda hiervoor staat in onderstaand verslag van de vergadering van woensdagavond 29 maart:

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 29 maart 2023

Het concept Beheerplan Natuurvriendelijke oever Linthorst Homan Kanaal Drijber is verzonden naar het Waterschap en Landschapsbeheer Drenthe voor feedback en antwoorden op onze vragen. We hopen het plan te kunnen presenteren op de jaarvergadering van maandag 17 april aanstaande. Er kunnen maximaal twee mensen gecertificeerd worden om bomen te zagen, dat zijn twee bestuursleden. Wanneer in de toekomst een volgend traject kan worden toegevoegd aan het huidige, is er waarschijnlijk weer een mogelijkheid om twee mensen te laten certificeren om bomen te zagen. Het hout dat beschikbaar komt, kan worden verdeeld onder de leden die meehelpen het daar weg te halen. Daarover later meer.

Op dinsdag 11 april hebben we een gesprek met Attero over eventuele gezamenlijke de inkoop van zonnepanelen met Attero. En over de verdere stand van zaken met betrekking tot hun zonnepanelen veld en dat van ons.

De volgende vergadering is onze jaarvergadering op maandag 17 april, om 20 u in ’t Kaampie. Hieronder de agenda:

  1. Welkom, betalen mág voor consumpties maar hoeft niet, dan betaalt DD
  2. Het woord is aan Alfred Dreijer van de provincie Drenthe, die een presentatie zal geven over hoe de provincie toezicht houdt op het kappen van bomen in Drenthe en de wettelijk verplichte herplant bij bomenkap.
  3. Pauze

Het tweede gedeelte van de avond is alleen voor coöperatieleden, maar iedereen kan op de avond zelf nog lid worden.

  1. Beheerplan Linthorst Homan Kanaal: hoe ver zijn we en wat kunnen we nu al doen?
  2. Terugblik 2022: wat deden we?
  3. Financiële verantwoording over 2022 met verslag kascommissie en opbrengst zonnepark De Mussels
  4. Vooruitblik komend seizoen

De daarop volgende vergadering is weer een gewone en wel op woensdag 10 mei, om 20.00 uur in ’t Kaampie, waarin alle bovenstaande onderwerpen ook weer aan bod komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen