Duurzaam Drijber

Verslag jaarvergadering DD dd 12 okt jl

Woensdagavond 12 oktober was de 3e jaarvergadering van Duurzaam Drijber met aandacht voor de zeearend.

.

.

Verslag Jaarvergadering Duurzaam Drijber (DD)
Woensdag 12 oktober 2022, om 20u in ‘t Kaampie

  1. Paula heette iedereen welkom, gaf aan dat koffie en thee voor rekening van DD komt maar dat mensen ook zelf mogen betalen. Volgende keer wordt dit al bij de uitnodiging vermeld, zodat mensen ook geld mee kunnen nemen.
  2. Boeiend verhaal van Bert Lugtmeier, boswachter van onder andere de Vossenberg, met verhalen over vogels en vogelen en vogelaars en uiteraard de foto’s van de zeearend die in deze contreien bivakkeert, te herkennen aan zijn en haar grootte (de vrouwtjes zijn groter dan de mannetjes) en de opvallend witte staart bij de volwassen exemplaren (zie hieronder voor twee foto’s).
  3. Bestuurslid Pieter vertelde over onze plannen voor een Beheerplan Linthorst Homan Kanaal, à la dat van Wijster. We overwegen het beheer van een deel van de oostzijde van het Linthorst Homan Kanaal over te nemen van het waterschap, dat momenteel verantwoordelijk is voor het onderhoud. Wie wil helpen bomen zagen om te stoken is van harte welkom, ook om hierover mee te denken en het Beheerplan op te stellen in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe, Drents Landschap en het waterschap WODD.
  4. Gebiedsfonds Attero: Attero stelt eenmalig een bedrag van €50.000 beschikbaar voor de duurzaamheid / leefbaarheid in/van de omgeving waarbij duidelijk wordt gesteld dat we hierbij Wijster moeten betrekken. Dat hadden we allang gedaan en dat contact intensiveren we nu. We kunnen plannen indienen en dan horen we van Attero of het uitgevoerd kan worden.
  5. In onze statuten staat dat leden binding met Drijber moeten hebben. Als mensen DD aanwijzen als wederverkoper voor bijvoorbeeld Energie.VanOns worden ze automatisch lid van
  6. Terugblik 2021: Zonnepark de Mussels is geopend waar wij mede-eigenaar van zijn en we hebben veel vergaderd onder andere over het Conventant Lokaal Eigendom, met de kwartiermaker voor gemeente, over het oprichten van een speciale coöperatie voor zonnepark De Mussels en over investeringen hierin en over ons eigen zonneparkje, in overleg met Attero en GroenLeven, wat pas in 2031 op het net zou kunnen. En we hebben natuurlijk weer krokusbollen uitgedeeld.
  7. Irene gaf uitleg bij de financiële verantwoording met het verslag van de kascommissie, dat door corona was gehalveerd en uit Harm Koopman en Henk Jan Schuring bestond.
  8. Op onze volgende jaarvergadering in het voorjaar van 2023 komt onder andere iemand van de provincie vertellen hoe er wordt toegezien op de wettelijk verplichte herplant van de gemeente als er bomen worden gekapt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen