Duurzaam Drijber

3e jaarvergadering DD met de zeearend

Uitnodiging 3e jaarvergadering van Duurzaam Drijber op woensdagavond 12 oktober 2022 met Bert Lugtmeier en de zeearend

.

.

Op woensdagavond 12 oktober houdt Coöperatie Duurzaam Drijber haar derde jaarvergadering, om 20u in ‘t Kaampie.

Alle coöperatieleden zijn van harte uitgenodigd, en daarnaast alle dorpsgenoten die overwegen ooit lid te worden en verder iedereen in Drijber die dat niet overweegt. Met andere woorden, heel Drijber is welkom.

Voor de pauze is het woord aan Bert Lugtmeier, boswachter Vossenberg, hij laat foto’s zien van en vertelt over de zeearend die in deze contreien bivakkeert, en over broedvogelonderzoek en het beheer op de Vossenberg, hier bij het Linthorst Homan Kanaal.

Na de pauze passeren verschillende onderwerpen de revue:

Beheerplan Linthorst Homan Kanaal

Gebiedsfonds Attero: Wat willen we op- dan wel aanpakken?

Wie mag er lid worden van Duurzaam Drijber? Wat staat er in de statuten en klopt dat nog?

Terugblik 2021: wat deden we allemaal

Financiële verantwoording over 2021 met verslag kascommissie en opbrengst zonnepark De Mussels

Vooruitblik komend seizoen

U bent van harte uitgenodigd namen het bestuur van Duurzaam Drijber: Bert, Henk, Irene, Paula en Pieter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen