Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 10 mei jl

Gisteravond heeft Duurzaam Drijber weer vergaderd en hieronder is het verslag van deze vergadering te vinden.

.

.

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 10 mei 2023

LandschapsBeheer Drenthe heeft gereageerd op ons concept Beheerplan Natuurvriendelijke oever Linthorst Homan Kanaal (LHK) Drijber. Als hun reactie door ons is verwerkt sturen we het plan door naar het Waterschap. Twee bestuursleden zijn aangemeld voor certificering om bomen te zagen en wachten op een uitnodiging hiervoor.
De oever van het LHK, die is opgenomen in ons Beheersplan, is inmiddels geklepeld en de plukken bomen die waren gemerkt, zijn inderdaad blijven staan. Het Beheerplan werkt dus al.

Voor een verslag over ons bezoek aan Attero, zie het vorige verslag. Er wordt nu een afspraak ingepland met Attero, Dorpsbelangen Wijster, Pesse Energie Neutraal en ons om een concept uitvraag op te stellen waarop mensen kunnen aangeven belangstelling te hebben voor zonnepanelen en omvormer (geleverd door Attero) en gemonteerd door een lokale installateur. Hier wordt een kostenplaatje aan gehangen dat sowieso lager uitvalt dan enige installateur zou kunnen leveren. Deze subsidie van Attero komt in mindering op de €50.000 waarvoor we duurzame plannen kunnen inleveren.

Eind september/begin oktober zullen we hierover een vergadering beleggen met onze leden, om te bepalen waar we dat geld aan willen besteden.

De volgende vergadering is gepland op woensdag 5 juli, om 20.00 uur in ’t Kaampie, deze keer dus niet de tweede woensdag van de maand. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 10 mei jl
  5. Beheerplan LinthorstHomanKanaal
  6. Attero en zonnepanelen
  7. Invulling avond over besteding geld Attero
  8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen