Duurzaam DrijberNieuwsThuis

Verslag DD en vlinders en zo

Op dinsdag 4 juli vergaderde Duurzaam Drijber weer, lees hieronder het verslag van deze vergadering:

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd dinsdag 4 juli 2023

LandschapsBeheer Drenthe heeft gereageerd op ons concept Beheerplan Natuurvriendelijke oever Linthorst Homan Kanaal (LHK) Drijber. Als hun reactie door ons is verwerkt sturen we het plan door naar het Waterschap. Twee bestuursleden zijn aangemeld voor certificering om bomen te zagen maar dat wordt pas volgend jaar. Dus is er ook niet zo veel haast met het klaarmaken van het Beheerplan.

Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen Attero, Scholing Installatietechniek, Dorpsbelangen Wijster, Pesse Energie Neutraal en ons. Attero en Scholing werken nu een voorstel met kostenplaatje uit en daarmee gaan we de boer op om mensen te interesseren voor zonnepanelen die samen met die van Attero worden ingekocht. In de eerste helft van september hopen we een overzicht te hebben van belangstellenden. Wordt vervolgd dus. Deze subsidie van Attero komt in mindering op de €50.000 waarvoor we duurzame plannen kunnen indienen.

We willen graag een vlindervriendelijk dorp worden, misschien wel de vlindervriendelijkste van (Midden-)Drenthe. Daarvoor gaan we een plan indienen bij de gemeente, via een DOEK aanvraag, zie voor meer info: https://www.middendrenthe.nl/nieuwsoverzicht/artikel/mooi-en-duurzaam-op-eigen-kracht-gezamenlijk-van-start

De volgende vergadering is gepland op woensdag 6 sept, om 20.00 uur in ’t Kaampie, deze keer dus niet de tweede woensdag van de maand. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:   

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 4 juli jl
  5. Attero en zonnepanelen: pr en wie heeft er belangstelling?
  6. DOEK: kunnen wij het vlindervriendelijkste dorp van (Midden-)Drenthe worden?
  7. Beheerplan LinthorstHomanKanaal ligt even stil, wachten op de zaagcursussen
  8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen