Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 13 juli jl

Benieuwd waar ze weer over gesproken hebben, die bestuursleden van Duurzaam Drijber? Lees het verslag van hun vergadering.

.

.

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 13 juli 2022

We hadden bezoek van iemand uit Wijster die betrokken is bij het opzetten van het duurzaamheidsgedeelte van de dorpsvisie Wijster. We hebben gekeken wie wat doet en wat van plan is en of we elkaar daar in de toekomst wellicht bij kunnen ondersteunen dan wel samenwerken. We hebben afgesproken hierover contact te houden omdat het in Wijster allemaal nog in een heel pril stadium is.

We hebben een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente, omdat we vinden dat er hier en daar wel erg veel bomen zijn gekapt, en we willen graag weten hoe de gemeente aan de verplichte herplant van bomen voldoet. De provincie moet dit in de gaten houden en zoals het nu lijkt hebben we in de laatste week van augustus een gesprek hierover op het provinciehuis. Wordt vervolgd.

We volgen de gemeente op de voet bij de evaluatie van de duurzaamheidsvisie die twee jaar geleden is opgesteld en waar hij ook zeer betrokken bij zijn geweest.

Onze jaarvergadering van 29 juni is verschoven naar oktober, waarschijnlijk woensdag 12 en anders maandag 10 oktober. Nadere informatie daarover volgt.

De volgende bestuursvergadering is op woensdag 10 augustus 2022, in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 13 juli jl
  5. Invullen Jaarvergadering okt 2022
  6. Voorbereiding gesprek provincie
  7. Beheerplan LinthorstHomanKanaal
  8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen