Nieuws

Opstart natuur en landschapsontwikkeling in Roode Brand en Zuidmaten (update met kaart)

Prolander werkt – in opdracht van de Provincie Drenthe – aan het herstel en de ontwikkeling van natuur en landschap in verschillende gebieden. Onlangs is Prolander gestart met de voorbereiding van het project ‘Roode Brand en Zuidmaten’ in de omgeving van Drijber. De natuur en de waterhuishouding in deze gebieden worden opnieuw ingericht.

Prolander heeft op 28 november 2023 kennisgemaakt met de besturen van Plaatselijk Belang Drijber, de Boermarke en Duurzaam Drijber. Tijdens deze kennismaking hebben ze besproken hoe Prolander de komende periode de bewoners van Drijber informeert en betrekt bij de planvorming van het project.

Wat gaat er gebeuren?

Prolander gaat het beekdal van het Oude Diep in de gebieden Roode Brand en Zuidmaten opnieuw inrichten. Het doel van deze inrichting is het ontwikkelen van waardevolle natuur en het realiseren van een ecologische verbindingszone naar Hoogeveen. In de Roode Brand zal een agrarisch bedrijf en landbouwpercelen ingepast worden. Ook krijgt het herstel van het beekdallandschap de nodige aandacht. Denk hierbij aan herstel van karakteristieke houtsingels. Verder wordt de waterhuishouding in het beekdal aangepast, zodat de beek beter om kan gaan met droge of juist hele natte periodes.

Natuurnetwerk Nederland

Roode Brand en Zuidmaten zijn door het Rijk aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Prolander heeft de opdracht gekregen om in de Drentse NNN-gebieden nieuwe natuur te ontwikkelen. Prolander zal gedurende het project contact houden met de grondeigenaren in de omgeving.

De planning

Op dit moment bevindt het project zich nog in een voorbereidingsstadium. In 2024 maakt Prolander een plan voor de nieuwe inrichting. De bewoners van Drijber worden hier ook bij betrokken. Prolander organiseert hiervoor bijeenkomsten voor de bewoners.

In het eerste kwartaal van 2024 organiseert Prolander de eerste bijeenkomst voor bewoners. Tijdens die bijeenkomst geeft Prolander meer informatie over het project. Hoe maakt Prolander bijvoorbeeld de eerste schetsen? Wat zijn precies de projectgrenzen? En wat is de planning? Tijdens deze bijeenkomst krijg je als bewoner de gelegenheid om je wensen en zorgen te delen met Prolander. Je krijgt ook de kans om vragen te stellen.

Bij de uitwerking van de schets houdt Prolander zo veel mogelijk rekening met de zorgen en wensen van de bewoners. Zodra de eerste schets gereed is, organiseert Prolander in 2024 weer een bijeenkomst om de schets toe te lichten aan de bewoners van Drijber en omgeving. Eind 2024 moet het inrichtingsplan klaar zijn. Daarna starten de vergunningenprocedures (2025) en de voorbereiding van de uitvoering in 2026.

Meer weten?

Prolander verstuurt een digitale nieuwsbrief om de omgeving op de hoogte te houden van project ‘Roode Brand en Zuidmaten’ en overige projecten in het Oude Diep. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via het online aanmeldformulier. Dan ontvangt u automatisch belangrijke en interessante updates.

Houd ook drijber.net en de dorpskrant in de gaten om op de hoogte te blijven van het project.

Contactpersoon: voor vragen kunt contact opnemen met Wendy Tromp van Prolander. Zij is het aanspreekpunt voor het project in Roode Brand en Zuidmaten. U kunt haar bereiken op w.tromp@prolander.nl of 06 25 317 123

Hierbij een kaartje met daarop de ligging van de gebieden die onderdeel uitmaken van het project ‘Roode Brand en Zuidmaten’
Het gaat om het gebied Roode Brand (ten noorden van Drijber), de Zuidmaten (tussen de VAM-berg en de Berkenweg) en het daartussen gelegen Tussengebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen