Duurzaam Drijber

Lokaal eigendom zonnepark De Mussels

De coöperatie project De Mussels is voor iets meer dan de helft eigenaar van het drijvend zonnepark De Mussels in Beilen.

.

.

Daar liggen ze dan, de licht doorlatende zonnepanelen op de zandwinplas. Ruim 40.000 stuks verspreid over een oppervlakte van 10 hectare, die groene stroom opwekken voor ruim 5000 huishoudens. De bestuursleden Irene Verkerk, Kees Kuik en Peter Mendelts kijken op deze wintermiddag om zich heen en wijzen naar het pas verworven zonnepark. Er staat een fris windje en ze bibberen een beetje van de kou, maar misschien ook wel omdat ze een grote stap maken en ze hun nek uitsteken om eigenaar te worden van dit zonnepark. Nou ja, dit is bepaald niet het mooiste plekje van Midden Drenthe. ‘Als je ergens zonnepanelen wilt leggen, dan is het hier wel’ zegt Peter Mendelts. ‘Niemand heeft er last van en zonnepanelen op het water geeft een goede opbrengst aan energie’.

Foto John Nycolaas

Het zonnepark De Mussels komt voor 51% eigendom van de coöperatie. De overige aandelen zijn in handen van het waterschap Drents Overijsselse Delta. De overeenkomst is getekend en binnenkort worden de definitieve handtekeningen gezet bij de notaris.
De coöperatie project de Mussels is opgericht door lokale energiecoöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. Allemaal vrijwilligers, die zich inzetten in hun eigen omgeving voor het gebruik van duurzame energie.
‘We doen dit ook omdat we willen voorkomen dat buitenlandse investeerders aan de haal gaan met het zonnepark. De winsten en de subsidies van de overheid lekken dan weg naar het buitenland’ vertelt Irene Verkerk. ‘De energie die opgewekt wordt kan door de inwoners worden gebruikt als ze Energie VanOns als leverancier hebben. Door duurzame energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. Zo geven we de energietransitie vorm met elkaar en voor elkaar en blijven de geldstromen in Midden Drenthe’.
Er is ruim een jaar onderhandeld met ontwikkelaar GroenLeven en moederbedrijf Baywa r.e. Het waren soms taaie gesprekken en soms irritaties en twijfels. ‘Zonder de adviezen en medewerking van Hendrik Numan van het bureau Enber in Heerenveen was het voor ons onmogelijk geweest’, zegt voorzitter Kees Kuik. ‘Ze hebben specialistische kennis en ervaring met het aankopen en financieren van zonneparken. Er moesten allerlei technische en juridische onderzoeken worden gedaan. Stapels rapporten liggen er. Maar uiteindelijk kwam het goed en omdat alle partijen het besef hadden dat we er uit moesten komen’.

In het klimaatakkoord van de overheid staat dat minstens 50% lokaal eigenaarschap het streven moet zijn bij duurzame energie projecten. Dat verhoogt het draagvlak.
De provincie ondersteunt ook de nieuwe bron van groene energie. De coöperatie project De Mussels leende geld van het Energiefonds Drenthe, een zelfstandige dochter van de provincie. De gemeente Midden Drenthe wilde graag dat het park in lokale handen zou komen en heeft een lening van 400.000 euro verstrekt.

‘Mèensen, die nog een beetie in een aolde sok hebt, kunt bij oes terecht veur een andiel.

Hoeveel geld gemoeid is met de overname, wil voorzitter Kuik nog niet zeggen, maar het gaat om miljoenen euro’s. De coöperatie komt nog geld tekort en daarom hebben ze een crowdfund actie gestart. ‘Mèensen, die nog een beetie in een aolde sok hebt, kunt bij oes terecht veur een andiel. Wij geeft een mooie rente van 3,6%. Kom daor dizze tied maor es um bie de baank. Vanof 250 euro kuj al mit andoen. Mèensen, die interesseerd bint kunt alle informatie vinden op oeze webstee: www.demussels.nl, ‘aldus Kees Kuik.

De groene stroom levert geld op en bovendien is er vijftien jaar lang de zekerheid van de SDE-subsidie. Veel zal de coöperatie kwijt zijn aan rente en aflossing. ‘Het geld dat overblijft moet zo snel mogelijk naar duurzame initiatieven in de gemeente’ vertelt Irene Verkerk. ‘Op dit moment financieren de lokale energie coöperaties al kleine projecten in hun dorpen. Daar komen nu ook de opbrengsten bij van dit park. Het is een rendabele onderneming, maar het is waar, de hoogste opbrengsten krijgen wij als wij geen rente en aflossing meer hoeven te betalen’.
De lokale energie coöperaties zijn in gesprek met vertegenwoordigers van de dorpen, zoals plaatselijke belangen organisaties en de gemeente Midden Drenthe over het in de toekomst besteden van de opbrengsten van energie projecten. Onlangs hebben de betrokken partijen daar een convenant over afgesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen