Duurzaam Drijber

Verslag vergadering Duurzaam Drijber

Maandag 15 april 2024 om20.00u in ‘t Kaampie

  1. Opening, aanwezig: Paula, Irene, Pieter en Henk. Afwezig m.k.g.: Bert B.
  2. Het woord is aan bezoekende leden. Gasten: Fennie en Bert. Roland kon vanwege zijn werk niet aanwezig en komt wellicht een andere keer buurten. We starten met een voorstel rondje. Energie via de “Mussels”, zaagbeheer langs het Linthorst Homankanaal, vogelkastjes, vleermuiskasten, bloembollen, voedselbossen en bestrijding eikenprocessie-rups komen ter sprake
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails. Landschapsbeheer Drenthe, materieel huren en cursus Landschapsbeheer, kennismaking met de Drentse Kei volgt later.
  4. Verslag 6 maart. Geen opmerkingen.
  5. Potentiële nieuwe bestuursleden, wordt vervolgd…..
  6. Financiën en verslag kascommissie. Kascommissie komt nog langs binnenkort. Financiën worden besproken op de jaarvergadering van 25 april.
  7. Agenda Jaarvergadering. Akkoord!
  8. Beheerplan > Pieter > opgestuurd naar waterschap. Geen subsidie meer voor certificaten zaagcursus. Moet dus nu particulier worden bekostigd. Certificaat kost 1000,- per persoon/certificaat. We zoeken naar manieren om dit te bekostigen.
  9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt. Komt nog een substantieel bedrag vrij vanuit Attero. Beheerplan Linthorst Homankanaal zou daarvoor een plannetje in kunnen dienen bij Attero. Paula vraagt na bij Attero hoe e.e.a. werkt. Een groot plan of kunnen deelplannetjes ook? Irene stuurt uitnodiging voor eerstvolgende vergadering (in Mei) voor Duurzaam Drijber. 

Verslag: Henk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen