Duurzaam DrijberNieuws

Verslag DD dd 8 nov jl

Afgelopen woensdagavond 8 november was er weer een vergadering van Duurzaam Drijber. Het verslag daarvan staat hieronder.

Duurzaam Drijber op Woensdag 8 november 2023 om 20.00u in ‘t Kaampie

 1. Opening, Aanwezig: Paula, Irene, Pieter, Henk. Afwezig m.k.g. Bert.
 2. Het woord is aan bezoekende leden: geen bezoeker
 3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  Aantallen leden Energie.vanOns: in juni 11 leden en nu nog 10. Heeft ons 514,75 euro opgeleverd tot juli 2023. Extra gekregen 60 euro in januari. In het voorjaar wellicht te gebruiken voor regentonnen?
  Irene heeft een uitgebreidere uitnodiging ontvangen over mogelijke Zonneparken in Midden-Drenthe dan wat de gemeente eerder verspreidde. Onder andere op 23 november is er in Wijster een voorlichtingsavond. Voor het grootste deel van Midden -Drenthe geldt Nee of Niet, tenzij …. Er is alleen verdere informatie te krijgen door een informatieavond te bezoeken, da’s wel vreemd. Pieter en Irene gaan elk naar een van de avonden.
 4. Verslag en actielijst 6 november
  Geen bijzonderheden.
 5. Attero en zonnepanelen, hoe loopt het? Paula: overleg gehad met Hans Boer (maximaal 100 personen kunnen mee doen aan de actie) en Robert Scholing. Sommige dingen zijn nog niet duidelijk, daar gaan we nog even naar kijken. Kijk voor de meest actuele informatie op de website wordt nog toegevoegd aan de info voor de Buurvrouw. Aanmeldingen en vragen houden we centraal bij Duurzaam Drijber, ook voor Wijster en Pesse.
 6. Thuisbatterijen: hoe en wat? Onderzoek gedaan, maar nog geen mooie/ geschikte aanbieding gevonden. Wordt vervolgd.
 7. Beheerplan Linthorst Homan Kanaal: nog nieuws te melden? Wordt nog aan gewerkt
 8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt. Planning voor 2024 2e woensdag van de oneven maanden (10-1, 13-3, 15-05, 10-7). Jaarvergadering van april gaan we in januari inplannen.
  Irene: bloembollen actie > opkomst was goed 9 van de 10 klaargemaakte zakjes ter plekke uitgedeeld, een nog rondgebracht. Irene deelt nog een pakketje bloembollen uit aan de aanwezigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen