Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 6 mrt jl

Verslag Duurzaam Drijber, dd Woensdag 6 maart 2024 om 20.00 uur in’t Kaampie 

Aanwezig: Paula, Irene, Bert, Pieter, Henk

1. Opening
2. Bezoekend lid,  heeft interesse voor thuisbatterijen, helaas momenteel nog te duur.
3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails + actielijst september
    Kenniscafé gem. Midden-Drenthe, leuk initiatief ,maar geen interesse bij bestuursleden 
    3 april > inspiratiesessie  Drentse Kei in Assen. Irene en Henk gaan langs.
    Kascommissie: Henk Jan Schuring en Rob Wessel controleren financiën. Voor jaarvergadering. Irene regelt dat.
    Pieter en Henk willen stoppen met hun werkzaamheden voor Duurzaam Drijber. Paula had het al eerder bekend gemaakt.
    Enkele mogelijke vervangers zijn genoemd en zullen benaderd worden. Oproep voor vervanging besproken.
4. Verslag 10 januari 2024 akkoord. Geen op of aanmerkingen.
 5. Attero en zonnepanelen, 9 belangstellenden in Drijber. Attero kijkt eerst en dan volgt offerte Scholing. 
6. Thuisbatterijen: besproken bij start.
7. Jaarvergadering in april. Jaarvergadering donderdag  25 april Irene vraagt ” Wij(s) met Wolven” voor een voorlichting. Verder de gewone programma onderdelen.
8. Beheerplan LinthorstHomankanaal: nieuws? Pieter blijft als lid van D.D. e.e.a. doen voor dit plan. W.A. Verzekering moet genoeg  zijn. Extra ongevallen verzekering nodig?
9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt.
    Vogelhuisjes in november opschonen.
Irene: Zoekgebieden zonnepanelen op de kaart, Moet nog 80 tot 100 ha bij in Midden -Drenthe. Groen: ja, mits…. Geel: Nee, tenzij…   Lijkt wel erg op elkaar! Alle daken al benut? Dat is een andere doelstelling van de  gemeente. Zou westelijk van het kanaal, gecamoufleerd door houtwallen kunnen? Uiteraard niet in zichtlijnen of op goede landbouwgrond. Mogelijke locaties voor zonnepanelen?  Iedereen kan aanschuiven en indienen. Mogelijke gebieden zijn op de kaart ingetekend.
    Zoekgebieden voor zonnepanelen (foto’s op de website) Wordt vervolgd.
Volgende vergadering op  maandag 15 april 2024, 20u in ‘t Kaampie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen