Nieuws

Otters in het Oude Diep?

Zondagochtend maakten een aantal vrijwilligers zich klaar om het veld in te gaan op zoek naar otters, want er zijn weer otters in Nederland. Maar dat is wel eens anders geweest. Door watervervuiling, aantasting van zijn leefgebied en verkeersongelukken ging het in de jaren ’80 heel slecht met de otters in Nederland. Zo werd in 1989 de laatste wilde otter van Nederland doodgereden in Friesland.

Vanaf 2002 zijn ze weer in Nederland uitgezet, eerst in de Weerribben en later ook in ander delen van Nederland. En met succes, want er zijn nu zo’n 500 otters in de Nederlandse wateren. Ze komen voor in natuurgebieden, maar er zijn ook otters die een plekje in de stad hebben uitgekozen.

De Zoogdiervereniging wil graag in kaart brengen waar otters nu al voorkomen en waar ze nog niet gezien worden. En het Oude Diep tussen Mantinge en de Vam-berg is nog niet in kaart gebracht, dus is Wim Laning, otterdeskundige, samen met een aantal Drijbernaren op zoek gegaan naar de ottersporen.

Wie nu denkt dat onderzoek naar otters ook betekent dat je de otter daadwerkelijk gaat zien heeft het mis. Otters zijn nachtdieren en overdag liggen ze meestal te slapen in een hol onder een boom of in een rietbed. Ze zijn slim en schuw en laten zich overdag zelden zien.

Volgens Wim is het beste alternatief gewoon zoeken naar spraints, oftewel poep! De otter heeft een snel verteringsstelsel en kan dus met regelmaat poepen. En dat doet hij niet zomaar, hij gebruikt zijn poep ook om zijn territorium te markeren. De poep wordt dus bij voorkeur gelegd bovenop een molshoop of bij bruggen, sluisjes en waterkruising, daar waar veel dieren het water in- en uit- gaan.

Otterpoep moet je als onderzoeker goed kunnen herkennen en dat is niet altijd even makkelijk, maar als je schubben kunt waarnemen en de poep een sterke geur heeft dan weet je zeker dat je een spraint hebt gevonden.

Wim verwachtte wel zeker sporen aan te treffen, maar er is niets dat wijst op de aanwezigheid van otters. Toch is de verwachting dat het niet lang zal duren voordat de otter ook het noordelijk deel van het Oude Diep gaat bewonen.

Aankomende evenementen