Duurzaam DrijberNieuws

Nachtvlinders tellen, en verslag DD

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 6 sept 2023 en nachtvlinders tellen

DD wil graag dat Drijber een vlindervriendelijk dorp wordt, daarom gaan we in de nacht van 15 op 16 september een nulmeting houden (of in de week erna). Deze tijd is namelijk bij uitstek geschikt om nachtvlinders te tellen. Hoe je dat doet, vind je op https://www.vlinderstichting.nl/nachtvlindernacht/nachtvlinders-lokken-en-bekijken.

De telgegevens kunnen aan de vlinderstichting worden gemeld en graag ook aan DD, zodat we over recente gegevens van Drijber beschikken, een nulmeting dus. App je foto’s en andere info naar Paula: 06 2242 9898. Komende winter zoeken we uit wat er nodig is om de vlinderstand te verbeteren (als dat nodig is) en komend voorjaar gaan we er mee aan de slag. Is de planning. Doe jij ook mee met de telling? Het kan de hele komende week, maar na zaterdag kun je alleen je gegevens naar Paula appen. 

In de vakantieperiode heeft DD zo goed als stil gelegen en we pakken het nu weer op.

We hadden op onze eerst vergadering na de vakantie bezoek van drie belangstellende leden die het eerste half uur met ons in gesprek gingen over onze bezigheden. Dat heeft voor alle partijen nuttige informatie opgeleverd.

We zijn nog bezig met het verwerken van de reactie van LandschapsBeheer Drenthe op ons concept Beheerplan Natuurvriendelijke oever Linthorst Homan Kanaal (LHK) Drijber. Omdat we nog moeten wachten op de certificering voor het zagen gebeurt hier verder nog niet zo veel.

We wachten nog steeds op een aanbieding van Attero met Scholing Installatietechniek voor de zonnepanelen die samen met die van Attero kunnen worden ingekocht.

Het geld dat daarna overblijft van de €50.000 die we van Attero krijgen, willen we gebruiken voor een bijdrage bij de aanschaf van thuisbatterijen voor onze individuele leden. Zodra we alle info hiervoor op een rijtje hebben, gaan we polsen hoeveel belangstelling er voor is.

We hebben €200 van coöperatie De Mussels gekregen. Hiervoor gaan we weer bloembollen bestellen, die we uitdelen op zaterdag 28 oktober om 10u bij ‘t Kaampie zodat ze gepoot kunnen worden in de bermen in en om Drijber.

De volgende vergadering is gepland op woensdag 11 oktober, om 20.00 uur in ’t Kaampie, deze keer dus niet de tweede woensdag van de maand. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:   

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 6 sept jl
  5. Attero en zonnepanelen: hoever staat het?
  6. Thuisbatterij: hoeveel belangstelling is er?
  7. Beheerplan LinthorstHomanKanaal ligt even stil, wachten op de zaagcursussen
  8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen