Weten

Buurtpreventie WhatsApp-groep

Samen voor een veilige buurt

Als geen ander weet u vaak zelf wat normaal is in uw buurt, wijk of dorp.

U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Of wat een bekende of onbekende auto is. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker actief is. Via een buurpreventiegroep zoals bv. WhatsApp kunt u dit soort verdachte situaties delen met omwonenden. Een Whatsapp-groep wordt door bewoners zelf georganiseerd, de gemeente en politie kunnen u adviseren bij het opzetten van zo’n groep of hoe u lid wordt.
In de gemeente Midden-Drenthe zijn in verschillende buurten, wijken en dorpen al WhatsApp-groepen voor buurtpreventie actief. In zo’n groep wisselen buurtbewoners snel informatie uit over verdachte situaties in de eigen straat of wijk. Op die manier kunnen inwoners de politie helpen bij het signaleren van verdachte situaties. Samen kunnen we zo zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving.
In Drijber is nu ook een BuurtWhatsApp groep actief. U kunt zich aanmelden door een appje te sturen naar Paula Laning, 06-22429898 of naar Grietje: 06-57266353.
Hou aub wel onderstaande regels aan bij het melden van verdacht gedrag.

Landelijke spelregels

 1. Deelnemers in een groep zijn woonachtig in de buurt, wijk of dorp waar de groep zich bevindt. Maak afspraken over de grootte van de deelnemersgroep. In een WhatsApp-groep kunnen maximaal 256 personen.
 2. Deelnemers hebben bij voorkeur de minimumleeftijd van 18 jaar. Indien nodig spreek hierover iets af.
 3. Een buurtpreventiegroep zoals Whatsapp is een initiatief van inwoners. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 wordt gedaan.
 4. Er is één beheerder van de groep die aanspreekpunt is voor de leden van de groep en inwoners aan de groep kan toevoegen. De continuïteit van het beheer is geregeld. (In Drijber zijn twee beheerders)
 5. Onder de vlag van een buurtvereniging kunnen niet-leden ook deelnemen aan een buurtpreventiegroep.
 6. Informeer omwonenden/buren dat het initiatief gestart is zodat het bekend is in uw omgeving.
 7. Spreek af welke straat bij de buurtpreventiegroep horen. (In Drijber hoort het hele dorp erbij)
 8. Telefoonnummers van deelnemers zijn voor ieder zichtbaar. Houd hierbij de privacy van de deelnemers in acht en ga hier professioneel mee om. Verstrek geen nummers aan anderen/derden.
 9. Gebruik een buurtpreventiegroep alleen voor verdachte situaties en niet voor onderling contact/privéberichten. Dat haalt de attentiewaarde naar beneden.
 10. Bij onjuist gebruik dient de beheerder hiertoe groepsleden aan te spreken en kan hij/zij deelnemers verwijderen. Let ook op taalgebruik, beschouw vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke als ongepast.
 11. Gebruik een groepsApp volgens de SAAR-afkorting:
  1. Signaleer
  2. Alarmeer via 112: bel bij actuele verdachte situaties als diefstal, inbraak, overval, vernieling, roof, geweld of bedreiging en geef daarbij een signalement door.
  3. App de groep dat 112 gebeld is! Daarmee voorkom je een overvloed van meldingen. Bel 112 opnieuw als er meer info is, bv. vluchtroute of aanvulling op het signalement.
  4. Reageer door bv. naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte perso(o)nen. Vraag bijvoorbeeld of hij/zij op zoek is naar iemand. Op die manier kunt u de plannen van een verdachte persoon mogelijk verstoren. Doe dit alleen als u zich veilig voelt of vraag via de groep of buurtgenoten ook naar buiten komen.
 12. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels of wetten.
 13. Het onderling versturen van foto’s van een verdachte is toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Kenmerken als geslacht, huidskleur, lengte en gezicht zijn heel bruikbaar. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

Heeft u algemene niet spoedeisende vragen aan de politie? Dan belt u 0900 – 8844.
Als elke seconde telt (ook bij een verdacht situatie), dan belt u 112.
Kent u de dader, maar kent de dader u ook? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem, via 0800 – 7000.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen