Duurzaam Drijber

Zonnepark De Mussels in lokale handen

Geen buitenlandse investeerders maar plaatselijke energiecoöperaties voor zonnepark in zandwinplas bij De Mussels in Beilen.

.

.

Uit Dagblad van het Noorden, dd 3 juni 2021

Om te voorkomen dat buitenlandse investeerders met het grote zonnepark in de zandwinplas bij De Mussels in Beilen aan de haal gaan, wordt het aangekocht door plaatselijke energiecoöperaties.

Om de miljoenendeal met GroenLeven, dat het zonnepark aanlegt in de waterplas, te kunnen sluiten, bundelen plaatselijke energiecoöperaties de krachten. Zijn richten gezamenlijk de Energiecoöperatie Midden-Drenthe op. Deze koepel moet niet alleen eigenaar worden van ‘De Mussels’, maar in de toekomst ook andere (grote) energieprojecten in de gemeente oppakken.
Gemeente stelt lening van vier ton beschikbaar
Om te voorkomen dat het zonnepark in handen komt van grote investeerders en de opbrengsten wegvloeien naar het buitenland, stelt de gemeente Midden-Drenthe een lening van vier ton beschikbaar voor de koepel. Bij lange na niet genoeg voor de aankoop, stelt Kees Kuik, die nauw betrokken is bij de oprichting van de Energiecoöperatie Midden-Drenthe.
,,Maar de gemeentelijke lening is een mooie aanvulling om ons businessplan rond te maken’’, zegt Kuik. Hoeveel geld gemoeid is met de overname, wil hij nog niet zeggen. ,,Het gaat om miljoenen euro’s. Mensen, die in ons plan willen investeren, zijn van harte welkom. We komen nog een beetje tekort. We denken overigens niet alleen in grote bedragen. We overwegen ook de uitgifte van obligaties, die voor iedereen betaalbaar zijn.’’

‘Nu zijn we nog arm en blut’
Het gaat om de voorfinanciering, omdat de Energiecoöperatie pas begint met geld verdienen als de stroom daadwerkelijk via Energie van Ons wordt geleverd. Kuik: ,,Nu zijn we nog arm en blut. Aan ons de taak zoveel mogelijk huishoudens te interesseren voor groene elektriciteit uit eigen gemeente. Per aansluiting krijgen wij straks een zogeheten wederverkopersvergoeding.’’ Hij verwacht dat het vrijwilligerswerk van nu straks resulteert in betaalde banen bij de gemeentelijke energiecoöperatie.
In de zandwinplas net buiten Beilen wordt een drijvend park van krap 40.000 zonnepanelen aangelegd, voldoende om een derde van de huishoudens in Midden-Drenthe te voorzien van elektriciteit. ,,We staan voor een serieuze opgave. Wat dat betreft springen we als coöperatie in een diep gat. Maar het is een mooi project, dat veel kan betekenen voor de gemeenschap.’’ Liever had Kuik gezien dat de plaatselijke organisaties, die aan de verduurzaming van de gemeente werken, eerder bij De Mussels waren betrokken. Dat had wellicht gescheeld in de kosten. ,,Nu is het hele project al ontwikkeld en kopen we een kant-en-klaar zonnepark.’’
De Smildes teleurgesteld en doet niet mee
Ook is duidelijk dat Energiecoöperatie De Smildes niet deelneemt in het drijvende zonnepark. ,,Wij zijn in een vergevorderd stadium voor de aanleg van een groot zonnepark nabij de Norgervaart. Daar zijn we al vier jaar mee bezig. De plannen in het beoogde gebied van 30 hectare zijn in kannen en kruiken, inclusief natuurontwikkeling, meer biodiversiteit en bijvoorbeeld de aanleg van een otterpassage, en dan krijgen we geen vergunning van de gemeente. Dan is het lastig om de motivatie op te brengen voor een project elders in de gemeente. Maar we geven niet op en proberen in een later stadium alsnog een vergunning te krijgen’’, zegt Godfried Westen van ‘De Smildes’.
Kuik betreurt het besluit van De Smildes. Desondanks heeft hij vertrouwen in een voor Midden-Drenthe goede afloop. ,,We gaan ervoor.’’

EINDE BERICHT

Toevoeging: Ook Duurzaam Drijber maakt onderdeel uit van deze nieuwe overkoepelende Energiecoöperatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen