Nieuws

Waarom geen geursensoren in Drijber

Meer mensen vielen erover: waarom staan er wel geursensoren aan de andere kant van de bult en niet hier?

.

.

Het antwoord van de gemeente hierop is het volgende:

Er komen inderdaad regelmatig klachten van bewoners van Drijber en ook die aan de Drijberseweg. Het lijkt daarom voor de geurmonitoring rond ETP dan ook logisch om ook daar continue geur-meetpunten te hebben in de vorm van de elektronische neuzen. Er zijn twee redenen waarom dat niet het geval is.

  1. De gevoeligheid van de in elektronische neuzen aanwezige sensoren is te laag. Voor de geuren afkomstig van het ETP-terrein blijkt onze eigen neus scherper waar te nemen dan de sensoren aankunnen. De afstand tussen de bronnen op het ETP-terrein en Drijber is te groot om de elektronische geursensoren zinvol te kunnen gebruiken. Zouden de e-neuzen in Drijber hangen dan meten we ‘ruis’, en dit is niet bruikbaar om zicht te hebben op wanneer de geurbelasting hoog is en welke bron op ETP daarvoor verantwoordelijk is. Het is in 2013 geprobeerd, toen is er een periode met e-neuzen in Drijber en aan de Drijberseweg gemonitord, zonder resultaat. De meettechniek is sindsdien niet voldoende verbeterd om het nu wel mogelijk te maken. Alle meetlocaties in de geurmonitoring bevinden zich daarom binnen een straal van circa 500 m van één of meer van de geurbronnen op ETP.
  2. Geschikte meetpunten in de richting van Drijber zijn schaars. Een goed meetpunt moet, naast de al genoemde afstand tot de te monitoren bronnen, aan nog twee randvoorwaarden worden voldaan. De eerste is dat het meetpunt op enkele meters boven maaiveld te plaatsen is en vrij gelegen moet zijn zodat de geurverspreiding niet wordt beïnvloed door eventuele lokale geurbronnen. Boslocaties (o.a. vanwege de ‘geurende’ strooisellaag) zijn daarom doorgaans ongeschikt. De tweede randvoorwaarde is een stroomvoorziening. E-neuzen zijn elektronica en die hebben stroom nodig. In de zone tussen Drijber en het bedrijfsterrein van Attero zijn deze er niet of nauwelijks of ze zijn alleen tegen hoge kosten te realiseren. Vandaar dat er vooralsnog niet meer meetpunten tussen ETP en Drijber/Drijberseweg zijn gerealiseerd.

Kortom: het antwoord op uw vraag is ook dat we in het kader van de geurmonitoring ETP blij zijn met meldingen van burgers zoals u. Want uw meldingen zijn ‘goud waard’. Samen met de geregelde veldwaarnemingen door onszelf, zijn het dé ‘meetsignalen’ die de realiteit van de geursituatie in Drijber in beeld brengen.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Iris Hofstee
Beleidsmedewerker VTH
Gemeente Midden-Drenthe
Tel. 0593 53 93 02
Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen