Nieuws

Ervaren vliegenoverlast

Terugkoppeling vanuit de gemeente over de vliegenoverlast en de informatieavond hierover op 30 mei jl in Drijber.

Bericht van de gemeente:

Uit de informatie die wij op de bijeenkomst hebben ontvangen van een groot deel van de bewoners, heeft het ecologisch bureau het volgende beeld gekregen van de situatie. Hoogstwaarschijnlijk gaat het niet om één vliegensoort (dus alleen de clustervliegen), maar gaat het om meerdere soorten. Er lijkt daarbij een onderscheid te zijn in jaargetijde en gebied, waarin veel vliegen voorkomen. Gedurende het gehele jaar zijn er veel vliegen in de westkant (ten opzichte van het kanaal) van het gebied (De Brink, Berkenweg). In het najaar komen er veel vliegen voor in de oostkant van het gebied (De Hullen, Kanaal Oostzijde). De bronnen kunnen hierbij uit het open gebied komen, maar het kunnen ook lokale bronnen zijn, bijvoorbeeld een bedrijf. Het vergt een nader onderzoek om bronnen te lokaliseren.

In een plan van aanpak hiervoor wordt bijvoorbeeld gedacht aan veldbezoeken, beschikbaar stellen van “gereedschap” en gesprekken met bewoners. Op korte termijn zal er een concreet projectvoorstel komen.

Wil iedereen melding maken van ervaren vliegenoverlast via het meldingsformulier op de gemeentelijke website?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen