Nieuws

Verslag VAM-berg overleg omwonenden

In dit bericht de verslaglegging van het overleg VAM-berg met de omwonenden over komende evenementen waaronder het NK2021.

Aanwezig: Oscar Rensen, Janneke Hegen, Femmie Tolsma, Chantal Koops, Jan Willem Nieuwenhuis, Thijs Rondhuis, Erwin Veldman, Dennis Schomaker en Alie Molanus

Thijs:

 • 18 maart is er een persmoment op de VAM-berg en we willen eerst de omwonenden/omgeving informeren voordat we de pers inlichten
 • We hebben inmiddels enige ervaring in het organiseren van evenementen in Coronatijd
 • Wordt gewerkt met een routekaart (scenario’s) – hoe omgaan met de situatie in de verschillende stadia
  • 3 rode lijnen – Parcours/aantal wedstrijden/met publiek/met beperkt publiek of   zonder publiek
  • Er komen 3 parcoursen in aanmerking
   • De route van 14.7 km (de beoogde route voor 2020)
   • De route die we hebben gebruikt voor het NK 2020
   • Healthy Ageing parcours
   • Kaartjes worden bij het verslag gevoegd
 • Er zouden 9 wedstrijden gereden kunnen worden – dit is afhankelijk van de dan geldende situatie. Hier kan ook mee worden geschoven
 • Gebruik maken van verschillende testen
 • De routekaart is een richtinggevend document – uiteindelijk zal de vergunningverlener bepalen wat er kan en mag
 • Aanwonenden kunnen ook tijdens de wedstrijden bij hun huis komen (voldoende tijd tussen de wedstrijden en anders via de verschillende motoren)
 • Praktische informatie zullen we vroegtijdig communiceren
 • Idee om een paar wedstrijden (bv mannen profs) wel door het dorp te laten gaan

Jan Willem vraagt naar het aantal dagen – idealiter zal dit 3 dagen zijn. Tussen de wedstrijden hebben de bewoners dan ongeveer 45 minuten/1 uur de tijd om “vrij” te bewegen.

Als er een lock-down is dan zal er maar 2 dagen worden gereden.

Stel dat alle wedstrijden worden verreden dan zullen er een aantal in de avonduren worden verreden om zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken.

Voor dit evenement is 1 vergunning verleend. Dit is nog onderwerp van discussie rondom de eerdergenoemde 8 evenementen of 8 dagen. 

Dit zal in een volgend overleg met elkaar besproken worden.

We koersen nog steeds op de geplande datum in (18 – 20 juni) en we zijn in gesprek met Attero om bepaalde zaken te verbeteren (bezoekers en parkeren). Infrastructuur is niet echt geschikt voor echt grote aantallen. We zijn met Attero in gesprek om het publiek aan Attero kant te laten parkeren. Stel dat dit kan en mag dan moet er iets geregeld worden over de route naar het parcours.

Lijkt er op dat Attero bereid is om dit toe te staan.

Jan Willem: is er gedacht aan van tevoren aanmelden en zo de aantallen beheersbaar te houden?

 • Dit is zeker een optie, maar het terrein van Attero is groot genoeg voor een groot aantal bezoekers
 • Via kaartverkoop en registratie houden we zicht op de bezoekersaantallen

Chantal:

 • Is het een optie om alle bezoekers en ook de sporters te laten parkeren bij Attero?
  • Dat is lastig, maar aankomst van Pers, renners en teams is goed te reguleren en zo voorkom je vermenging van publiek en renners
  • We nemen de ervaringen van vorig jaar mee en we denken het goed te kunnen organiseren

Extra evenement

 • De kans doet zich voor om het EK-veldrijden naar Drenthe te halen, voorkeurslocatie is de VAM-berg (organisatie van Gieten is betrokken)
 • Dit evenement is compacter/geen volgauto’s etc.
 • Dit zal zich echt op de berg plaatsvinden en zal wat betreft wegafzettingen veel minder belastend zijn voor de omgeving
 • Provinciale Staten zal hierover in april een besluit nemen
 • Daarna zal de bond besluiten of het aan Drenthe toegewezen wordt
 • Gaat mee in de afgesproken evenementendagen zoals afgesproken
 • Zal in een weekend in november plaatsvinden

Verschillen wielrennen/veldrijden

 • Parcours moet minimaal 2,5 km zijn
 • De wedstrijden zijn aanmerkelijk korten (45 – 75 minuten)
 • Deelnemersveld is kleiner – 40 tot 60 renners
 • Voornamelijk publiek uit België – uitgangspunt alles aan de Attero kant (ook teams en renners)
 • We zorgen ervoor dat het dorp ontlast wordt (organisator doet die toezegging)
 • Economische overweging – zullen veel Belgen naar Drenthe komen

Jan Willem

 • Wordt het Blinkerdje hier ook bij betrokken?
 • We proberen iedereen zoveel mogelijk te betrekken en mee te nemen in de voorbereidingen

Oscar

 • Is er al nagedacht over een parcours?
  • Het parcours zal grotendeels aan Drijber-kant plaatsvinden (enkel op de berg)
  • RUD en organisatie Gieten heeft parcours bekeken en er ligt een concept-parcours
  • Wordt gebruik gemaakt van deels verharde wegen en deels gras/bermen

Jan Willem – in hoeverre is er nagedacht over (indien mogelijk) een fair/streekmarkt

 • Er is een overleg geweest met Hans Boer – Attero staat open voor initiatieven vanuit de omgeving en we graag met elkaar in gesprek hierover
 • Voorstel wordt gedaan om een werkgroep te formeren en we komen hier z.s.m. op terug
 • Als de situatie het toelaat is de toegezegde buurt-barbecue nog steeds een optie – misschien gebruik maken van het VIP-dorp boven op de berg

Chantal – is er weer sprake van inzet van de verschillende vrijwilligers (tegen een bepaalde vergoeding)

 • Thijs geeft aan dat wat we vorig jaar hadden uitgedacht dat we dat dit jaar in de praktijk kunnen uitwerken

Chantal

Er is een mail gestuurd met vragen over de evenementendagen.

 • Ronde van Drenthe zal over een doorkomst gaan en niet echt over een evenement
 • Er ligt een initiatief voor een hardloopevenement
 • We gaan zoveel mogelijk proberen de activiteiten te koppelen – gebruik maken van openbare ruimte zonder afsluitingen etc.
 • We zijn in overleg met de Veiligheids Regio Drenthe (VRD)over wandel/fietsactiviteiten, maar door de cijfers lijkt het er op dat alleen topsportevenementen voor de zomer kunnen plaatsvinden
 • Als er een vergunning nodig is dan is het een evenement, als er een verklaring van geen bezwaar is dan is het enkel een doorkomst.

Femmy – is er gedacht aan de bereikbaarheid van de kerk?

 • Thijs neemt contact op met de voorzitter van de kerk
 • Hangt af van wel of geen publiek en van welke route er gekozen wordt, maar we zullen hier zeker rekening mee houden.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en bedankt eenieder voor zijn of haar inbreng en als er ideeën/kansen of vragen zijn dan graag mailen naar a.molanus@drenthe.nl

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2905003

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2905010

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2905012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen