Duurzaam Drijber

Verslag Duurzaam Drijber 16 jan

Nestkastendag: Op zaterdag 9 februari 2019 gaan we 64 nestkasten ophangen in de strijd tegen de eikenprocessierups, in en rond Drijber.

.

.

We beginnen om 9u met koffie en uitleg bij de kippenschuur van Albert Zantinge, waar de nestkasten liggen opgeslagen. Voor catering onderweg wordt gezorgd en we sluiten, hopelijk aan het begin van de middag (afhankelijk van het aantal helpende handen), af met een drankje in ’t Kaampie. Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden, bij Pieter Kuivenhoven of Paula Laning of via duurzaam@drijber.net

Biodiversiteit
De Biodiv-werkgroep, bestaande uit Mareille, Maud, Manon, Irene en Paula, gaat aan drie projecten werken:
Groen schoolplein: We willen in overleg met de school kijken of het mogelijk is een groen schoolplein te realiseren. Bij Landschapsbeheer Drenthe werkt iemand die zich hier speciaal mee bezig houdt en die ons kan faciliteren.
Particuliere tuinen en erven: we willen mensen verschillende zaaimengsels aanbieden en insectenhotels, zodat de biodiversiteit in het dorp en op de erven verder kan toenemen. Op 15 en 16 maart is NLdoet en daar sluiten we bij aan. Verder informatie volgt over twee weken.
Bloemrijke bermen: We willen graag de bermen langs het hele kanaal van brug 5 tot Tiendeveen inzaaien met bloemmengsels, en ook de berm langs De Marsen, aan de kant van De Haan. Hierover gaan we in overleg met gemeente en waterschap.

Uit het vorige verslag: Wat iedereen zelf al kan doen om meer insecten in de tuin te krijgen, is bijvoorbeeld bloemzaad strooien op molshopen, af en toe een cirkel in het gazon niet maaien, maar je kunt ook synusbeheer toepassen op gazon of grasland, zie https://www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer/ waardoor er meer variatie ontstaat wat weer goed is voor insecten, bijen, vogels en dergelijke.

Postcoderoosregeling
Op de sporthal in Wijster willen ze zonnepanelen leggen. Wij onderzoeken of het mogelijk is om zonnepanelen op de kleedkamers te leggen voor mensen in Drijber en omstreken die zelf geen zonnepanelen kunnen realiseren, de zogenaamde Postcoderoos. Wie hier belangstelling voor heeft kan nu al contact opnemen via duurzaam@drijber.net

Jaarplan 2019
Het plaatje hebben we al en de speerpunten voor 2019 zijn Energie en Landschap. Verder zijn we nog niet gekomen.

Leden
Met het Jaarplan-plaatje in de hand hopen we meer leden te krijgen. Want er kunnen er altijd meer bij.

Voedselbos
We wachten nog even af wat de Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep (BAC) voor ons kan betekenen in het vinden van een geschikte locatie voor een voedselbos, zie ook het vorige verslag.
Energiebesparing
Vanwege de vele zaken waar we mee bezig zijn, hebben we dit doorgeschoven naar de volgende vergadering op 13 februari 2019.

De volgende vergadering is op woensdag 13 februari 2019 om 20u in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Het woord is aan bezoekende leden
3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
4. Verslag en actielijst 16 jan
5. Terugblik nestkastenactie 9 februari
6. Warmtecamera: hoe en wie en waar en wanneer?
7. Stekkeractie: hoe en wie en waar en wanneer?
8. Infoavond energiebesparing en isolatie: wanneer?
9. Biodiversiteit: NL-doet op 15 en 16 maart
10. Wie is waar geweest en/of heeft wat gedaan in het kader van duurzaamheid?
11. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
12. De volgende stappen
13. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen