Duurzaam DrijberNieuws

Verslag Duurzaam Drijber 9-11

Notulen vergadering Duurzaam Drijber
Donderdag 9 november 2017, 20.30 ´t Kaampie

• Er is een inleiding en hierop volgt een korte voorstelronde.

• Punten die aan de orde komen tijdens het voorstelrondje; Drentse kei, urgenda, zelf een energiemaatschappij opzetten, infrarood verwarming (stralingswarmte).

• Notulen vorige keer:
o Hebben wij een pluktuin in Drijber?
o Er is contact geweest met de woonservice i.v.m. de huurwoningen in Drijber.
o Er wordt gekeken naar het VSB fonds.

• Duurzaamheidsmarkt:
o Restwarmte Attero. Leon dirrix is hierover benaderd maar het is nogal een ingewikkeld verhaal om dit te realiseren. Er is onderzoek geweest om een woonwijk in Beilen hierop aan te sluiten, het was wel mogelijk maar de afstand was te lang. Er moet hiervoor een gegarandeerde afzet zijn, met een businessmodel. In Ansen is er een project met biogas uit het riool.
Besloten wordt dat dit iets is voor op het wensenlijstje, dus voor nu nog niet haalbaar.
o Idee wat nog op tafel komt is dorpszorg. Een trommeltje wat van deur tot deur gaat, waarin iedereen ideeën kan doen.
o Het lijstje van de enquête nogmaals op Drijber.net zetten zodat er nog meer mensen kunnen reageren.
o Energieopwekkend fietspad. Misschien kan de verlichting langs het fietspad hierop branden.
o Verlichting langs fietspad kan misschien ook opgewekt worden via zonnepanelen op het dak van de school.
o Ledverlichting in álle straatlantaarns.
o Bermen beplanting/ bloemrijke akkerranden. Wie weet kan dit in combinatie met school in de vorm van een plantdag. Er is hierover een bijeenkomst die bezocht kan worden. Wie weet zijn daar nog leuke ideeën. Zorg hierover is er ook; de bermen moeten wel netjes en overzichtelijk blijven, geen gevaarlijke verkeerssituaties opleveren en voor boeren met naastgelegen land moeten er geen nadelige effecten zijn bijv. i.v.m. onkruidbestrijding of maaiverbod van de bermen.

• Energiescan:
o Iemand heeft meegedaan aan de aangeboden energiescan. Hij heeft de uitgebreide versie genomen. Op zijn zachtst gezegd was dit een tegenvaller. Het advies op maatwerk was heel karig. De scan was vooral gericht op kieren en ventilatie, de logische dingen. Conclusie was dat je je huis potdicht moet maken, maar hoe gezond is dat? De adviezen die er gegeven werden waren dus een beetje vreemd. Weinig dingen waar je daadwerkelijk wat mee kon.

• De energiewerkplaats:
o Dit is een collectief van 5 organisaties; Energielokaal, buurkracht, Drentse kei, natuur/milieufederatie, Hanze hogeschool.
o Voor particulieren is er ook het energieloket.

• De gemeente staat heel welwillend tegenover zonneparken

• Voor nu moeten we onze doelen bepalen. Wat willen we bereiken? Wat is ons einddoel? Worden we een coöperatie?, dit is voor de langere duur of blijven we een groep zoals nu en gaan we voor individuele projecten? Het voordeel van een coöperatie is dat je voor de langere termijn meer dingen gedaan kunt krijgen. Ook gaan er meer deuren open qua subsidies. Het wordt vaak gebruikt als middel om je dorp echt te verduurzamen. Wanneer je je alleen richt op een project, bijv. zonnepanelen liggen de plannen uitgewerkt klaar. Dus kennis plus alle rechterlijke en verzekeringstechnische punten kunnen zo gebruikt worden van andere dorpen.

• Er wordt nog gekeken naar de startbijdrage.

• Voor offertes, van welk project dan ook, moeten we lokale ondernemers ook benaderen en de mogelijkheid geven om mee te doen.

• Om 22.40 sluiten we af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen