Duurzaam DrijberNieuws

Verslag Duurzaam Drijber 8 aug

Hieronder is het Verslag van Duurzaam Drijber, van woensdag 8 aug  te lezen incl de voorlopige agenda van 12 sept

Financiën
Zeer binnenkort gaan de eerste rekeningen de deur uit voor de betaling van het inschrijfgeld voor de coöperatie. We hebben inmiddels 19 leden. De gemeente heeft de kosten voor haar rekening genomen die we tot nu toe hebben gemaakt, zoals de notariskosten voor de oprichting van de coöperatie.

Duurzame Energie
Wij hebben ons aangesloten bij de Drentse KEI (Drentse Koepel Energie-initiatieven, die zich onafhankelijk inzet voor de belangen van energie-initiatieven in Drenthe) en bij Energie.VanOns (een energiebedrijf dat lokaal opgewekte groene energie levert aan particuliere en zakelijke klanten). Mensen die over willen gaan op lokale groene energie kunnen overstappen naar Energie.VanOns. Wij krijgen via een wederverkopersregeling een vast bedrag per jaar per klant, €75 als zowel gas als stroom wordt afgenomen.
Iedereen kan nu overstappen via de volgende link https://energie.vanons.org/cooperaties/duurzaam-drijber/ (dit geldt ook voor niet-coöperatie-leden)

Inschrijfavond Zonnepanelen
Op woensdagavond 3 oktober, om 20u in ’t Kaampie, beleggen we een avond voor bewoners die geïnteresseerd zijn in gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. We komen dan met een voorstel waar coöperatie leden op kunnen inschrijven (men kan ter plekke ook nog lid worden van de coöperatie). Mensen melden zich aan voor een vrijblijvend adviesgesprek dat binnen een maand zal plaatsvinden en waar een offerte met een voorstel op maat uit rolt. Pas dan vindt definitieve aanmelding plaats. De hoogte van de staffelkorting voor de gezamenlijke inkoop is afhankelijk van het aantal definitieve aanmeldingen. De aanbieding die gedaan wordt, loopt tot 3 december 2018. Er zal ook informatie zijn over zonne-leningen, voor mensen die het geld voor zonnepanelen niet op de plank hebben liggen.

Biodiversiteit
Onze aanvraag bij het fonds van Drijber-801-jaar is gehonoreerd. Wij kunnen nestkasten aanschaffen voor vogels die de eikenprocessierupsen helpen te stoppen. We zoeken uit welke nestkasten het moeten worden en wat ze kosten. In het septembernummer van de Buurvrouw en op buurkracht.nl/drijber komt meer informatie te staan. Iedereen die zelf zo’n kast wil, kan er een bestellen via duurzaam@drijber.net. In een later stadium gaan we met insectenhotels aan de slag. In Wapserveen hebben ze vaste planten gepoot die insecten aantrekken die gek zijn op eikenprocessierupsen. Wij kijken of we dat hier in het najaar ook kunnen doen.

Belangstelling
Binnenkort komt de verantwoordelijke wethouder Erjen Derks ons met een bezoekje vereren. Een maand later komt de voltallige gemeenteraad samen met het college van B&W bij ons op bezoek om te horen wat we allemaal doen.

De volgende vergadering is op woensdag 12 september, weer om 20u in ’t Kaampie. Alle leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen of vragen te stellen of om complimenten uit te delen (ik noem maar wat). De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening, welkom aan bezoekende leden
2. Wat willen bezoekende leden van ons?
3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
4. Verslag en actielijst 18 aug
5. Verdere invulling inschrijfavond 3 oktober over gezamenlijke inkoop zonnepanelen en aansluiting bij Energie.VanOns
6. Drijber 801 jaar: Welke vogelkasten gaan we waar bestellen, pr en wie schrijft zich in voor extra kasten?
7. Drijber 801 jaar: Aanvraag voor bermbloembollen/vaste planten ter bestrijding van eikenprocessierupsen en ter bevordering van de biodiversiteit, wat mag er van de gemeente en hoe gaan we het invullen? Uiterlijk 30 september eventuele aanvraag indienen
8. Wie is waar geweest en/of heeft wat gedaan in het kader van duurzaamheid?
9. Planning: wat zijn de volgende stappen?
10. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
11. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen