Duurzaam DrijberNieuws

Verslag Duurzaam Drijber

Verslag van de vergadering van Duurzaam Drijber op woensdag 28 maart in ’t Kaampie


1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
a. (aangepaste statuten, KvK, notaris, bankrekening Triodos en via KEI tzt Noordelijk Lokaal Duurzaam)
3. Notulen 21 februari : goedgekeurd.
4. Presentatie Corina Onderstijn van Natuur en Milieufederatie Drenthe en Energiewerkplaats Drenthe over zonnepanelen, Postcoderoos, Wijster en wat dies meer zij.
Belangrijke punten:
– Hybride warmtepomp (gasketel) besparing gas, maar kost wel extra elektriciteit
– Zonnepanelen: mogelijk op schuren/scholen/ sporthallen, Attero, Noblesse. Er is een project asbestsanering en zonnepanelen: belastingkorting voor 15 jaar, terugverdientijd 10-12 jaar.
– Lokale energie PCR: deelnemers mogen alleen kleinverbruikers (tot max 3×80 amp) zijn. Minimaal 5 deelnemers, een ondernemer mag max. 20% van de aandelen hebben.
– max. 200 zonnepanelen op 1 aansluiting.
– aanwijzing belastingdienst: aanvraag inclusief business case
– Letten op / afspraken maken over opstal, huur en verzekeringen (sjablonen zijn aanwezig. Naast verzekeringen (kostenverhoging van de investering) is er toestemming nodig van dakeigenaar, verzekeraar eigenaar, hypotheekverstrekker eigenaar
– bouwtechnische ondersteuning is aanwezig (sterkteberekening dak)
– EW kan op allerlei punten ondersteunen.

Er zijn vouchers voor:
– Opstartkosten
– Kennisvoucher
– Provinciale subsidie voor wijkaanpak (isolatie, warmtepomp, PCR)

Financiering (opstart) mogelijk via DEO. Met een goed plan tegen lage rente.

Buurkracht: acties opzetten, via Corina aanmelden. Website Buurkracht/Drijber&Co.. (is de naam van de op te richten coöperatie, waar alle activiteiten van Duurzaam Drijber onder vallen)

Er bestaat een handboek Postcoderoos

5. Samenwerking Wooncoöperatie?
Er is contact geweest, wachten reactie af.

6. Voedselbos
Mareille vertelt wat ze te weten is gekomen over het voedselbos.
Zij zet in op sociale cohesie, schoolkinderen en tienerwerk, bejaarden.
De plek om dit te realiseren wordt gezocht: Christiaan Viersen (gemeente) is aangeschreven hierover. Land zou ook door een particulier in bruikleen gegeven kunnen worden (let op termijn afspraken, minimaal 5 jaar)
11 april is er een MNF startbijeenkomst Mareille gaat hierheen, Paula probeert mee te gaan. Mareille zal een verslagje maken en rondsturen.
Plan is ook Drents landschap te benaderen.
7. Feestelijke start van de coöperatie: wanneer en hoe gaan we deze avond invullen en promoten?
Nog even aanhouden
8. Aanpassing mail- en app-groep: wie wel en wie niet?
Er zal een aparte app-groep komen voor de bestuursleden.
9. Tijdsplanning: hoe nu verder
Notaris: afspraak maken (Paula, Pieter en Frits kunnen mee)
Wijster sporthal: aanhoren wat hun idee was hoe wij mee kunnen doen. Voorwaarden noteren om te bespreken in de volgende vergadering.
10. Rondvraag
We moeten niet op de zonnepanelen te blijven hangen. Dit is niet de intentie, maar wel het eerste project.
11. Sluiting
Volgende vergadering: 17 april

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen