Duurzaam DrijberNieuws

Verslag Duurzaam Drijber 14-9

Notulen vergadering Duurzaam Drijber
Donderdag 14 september 2017, 20.00 uur ´t Kaampie

1. Opening

2. Notulen vorige keer
Geen opmerkingen.

3. Energiewerkplaats
Energiewerkplaats ia een samenwerking van de Hanze Hoogeschool en Energieneutraal. Het
aanspreekpunt is de ingang voor hoe en wat mogelijk is voor woningen.
– Kleine projecten zoeken
– Kennis opdoen via energiewerkplaats

4. Energiescan
– Christiaan Teule (Natuur- en Milieufederatie uitnodigen)
– Invent: energiescan:
+adviseur komt aan huis (gratis) (€ 150,00 door de gemeente betaald)
+maatwerkadvies = uitgebreid advies en berekeningen besparingen (€ 300,00 waarvan de gemeente € 150,00 betaald).
– Woonservice uitnodigen tbv de huurwoningen.

5. Zonnepanelen

6. Sociale aspecten
In Drijber kennen we al het seniorenrestaurant.

7. Subsidies
Suggesties worden gedaan
– Waterschap
– Vitaal platteland
– Energiewijzer.nl
– Oranjefonds
– Crowdfunding +VSB

8. Andere duurzame ideeën

9. Tijdsplanning maken
14 oktober: markt bij de opening van ‘t Kaampje, energiescan informatie uitdelen.
Energiewerkplaats Christiaan Teule uitnodigen
Energiescan laten uitvoeren en als voorbeeld gebruiken.
Volgende vergadering afhankelijk van energiewerkplaats via de datumprikker.

10. Rondvraag
Geen

11. Sluiting
• Voor alle punten geldt; wie wil waar aan deelnemen en dit verder uitwerken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen