Duurzaam DrijberNieuws

Verslag Duurzaam Drijber 10-10

Op de vergadering van 10-10, op de dag van de duurzaamheid, zijn veel verschillende onderwerpen de revue gepasseerd.

Terugblik Inschrijfavond Zonnepanelen
De inschrijfavond van 3 okt jl voor gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen heeft geresulteerd in 11 geïnteresseerden. Deze mensen worden door Scholing Installatietechniek uit Drijber gebeld voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. Een mooi resultaat. Robert Scholing heeft een heel scherp aanbod gedaan voor mensen in Drijber. Aanmelden hiervoor kan nog tot eind oktober 2018
Verder was er informatie over de energiebespaarlening. Mensen die hier graag gebruik van willen maken maar het te ingewikkeld vinden, kunnen Irene Verkerk inschakelen, via duurzaam@drijber.net of 06-28207885. Zij is penningmeester van Duurzaam Drijber, komt uit de bankwereld en hecht grote waarde aan het bankgeheim. Met andere woorden, uw informatie is bij haar in veilige handen.
Tenslotte heeft Energie.VanOns zich gepresenteerd en uitleg gegeven over hoe over te stappen naar lokale duurzame energie. Dit kan nog steeds. Groot voordeel van deze overstap is dat Duurzaam Drijber door de wederverkopersregeling jaarlijks een vast bijdrage ontvangt voor elke overgestapte klant. Bij overstap van zowel gas als licht is dat €75, elk jaar weer voor iedereen die overstapt. Dat geeft ons de mogelijkheid om mooie duurzame initiatieven voor Drijber te ontwikkelen.

Voedselbos
Woensdagochtend 10 okt heeft er een oriënterend gesprek plaats gevonden tussen een delegatie van Duurzaam Drijber en een vertegenwoordiger van Drents Landschap en één van het waterschap Drents Overijsselse Delta dat het Oude Diep beheerd. We hebben gekeken waar eventueel een voedselbos, in welke vorm dan ook, zou kunnen worden aangelegd in het Oude Diep gebied en hebben een tweetal voorstellen gedaan. We spraken over onderhoudszones, waterberging, natte voeten zones en beschermingszones. Onze woordenschat is weer uitgebreid. Beide vertegenwoordigers nemen onze vraag mee terug hun organisatie in. Hopelijk kunnen we tegen de tijd van de volgende vergadering, op 14 november, meer melden. Wordt vervolgd. Verder kregen we de tip om meer gebruik te maken van Landschapsbeheer Drenthe, die mensen in dienst hebben om initiatieven als dat van ons te helpen. Daar gaan wij gebruik van maken.

Nestkasten
Er komt een plannetje om nog voor de winter de 50 nestkasten te plaatsen die we hebben gekregen van Landschapsbeheer Drenthe, om de eikenprocessierups te stoppen. We willen er in elk geval een aantal bij ’t Kaampie, bij de school, op het bungalowpark De Hullen en bij alle toegangswegen naar het dorp, want ook daar staan eiken.
We zoeken een aantal vrijwilligers die zich willen ontfermen over bv een tiental kasten voor wat betreft onderhoud en schoonmaak. Ergens op een zaterdag gaan we dan gezamenlijk de kasten ophangen, waarbij Duurzaam Drijber voor een natje en een droogje zorgt. Een oproep hiervoor is in de maak. Maar belangstellenden hoeven daar niet op te wachten en kunnen zich meteen al melden bij Pieter Kuivenhoven, via duurzaam@drijber.net of benader een van de bestuursleden.

Biodiversiteit
Verder kijken we wat er mogelijk is met bloemrijke akkers en akkerranden en ecologisch bermbeheer. Hiervoor zoeken we contact met de Boermarke van Drijber en met de gemeente. En we gaan contact zoeken met de Boermarke van Wapserveen (vanwege hun succesvolle aanpak van de eikenprocessierups) en die van de Broekstreek (over bloemrijke akkers en akkerranden).

Leden
Na PB is nu ook Stichting Dorpshuis ’t Kaampie lid geworden van onze coöperatie Duurzaam Drijber. We hebben nu 22 leden maar er kunnen er nog meer bij. Wie volgt?

We vroegen ons ook af hoe we meer projecten kunnen aanpakken dan we nu doen met voornamelijk de vier bestuursleden. Daarom stellen we werkgroepen is, zoals dat ook al met het voedselbos gebeurt. Er komt ook een werkgroep voor de Nestkasten en wie weet wat nog meer. Wie mee wil denken en/of werken is van harte welkom op onze volgende vergadering of kan zich melden bij een van de bestuursleden.

Informatie
Informatie en verslagen waren tot nu toe te vinden op de website van Drijber.net én op Buurkracht.nl maar deze laatste wordt dusdanig aangepast dat het daar niet meer mogelijk is. Er komt een app voor terug, voor belangstellenden. Alle informatie blijft uiteraard wel op drijber.net staan.

De volgende vergadering is op woensdag 14 november, om 20u in ’t Kaampie. Alle leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen of vragen te stellen. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Het woord is aan bezoekende leden
3. Voedselbos: wat zeggen Drents Landschap en het Waterschap?
4. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
5. Verslag en actielijst 10 okt
6. Biodiversiteit
7. Nestkasten
8. Wie is waar geweest en/of heeft wat gedaan in het kader van duurzaamheid?
9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
10. De volgende stappen
11. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen