Duurzaam Drijber

Verslag DD en uitslag enquête

Lees hier het verslag van de vergadering van Duurzaam Drijber van 13 jan jl en de uitslag van de enquête.

.

.

Nog steeds zijn we, samen met de gemeente, in gesprek met Attero, over onze eigen zonnepalen, naast die van hen. Attero stelt daarvoor eenmalig €50.000 beschikbaar dat we niet rechtstreeks krijgen maar waarvoor we plannetjes kunnen indienen. Dit lijkt het hoogst haalbare in het kader van lokale participatie. Attero vraagt hierin uitdrukkelijk om samen te werken met Wijster. Gelukkig doen we dat al, en ook hebben we vorig jaar al samenwerking met Pesse gezocht, zodat het hele gebied rondom de VAM kan profiteren van onze eigen zonnepanelen en daarin kan participeren.

Uit de enquête die we in Drijber hebben gehouden blijkt dat twee derde van de 25 mensen die de enquête inleverden het een goed idee vindt om ons eigen zonneparkje daar aan te leggen. De voorkeur ging hierbij uit naar de plek waar de fiets was ingetekend, zo ver mogelijk buiten het zicht van wandelaars en fietsers. We onderzoeken nog in hoeverre dit financieel haalbaar is en of er voldoende ruimte is op het netwerk van Enexis waar we dan aan zullen leveren.

We zijn nog steeds betrokken bij een onderzoek betreffende lokaal eigendom bij zonneparken. Dit doen we samen met de gemeente, de provincie, BronnenVanOns, die daar ervaring mee heeft en met de andere vier duurzame coöperaties binnen onze gemeente. Het gaat allemaal niet zo snel als we zouden willen.

Uit de resultaten van de hemelwater-enquête komt een divers beeld naar voren. Slechts in een derde deel verdwijnt het hemelwater volledig in het riool. Daarom komen we binnenkort met ideeën wat mensen zelf kunnen doen om hun hemelwater te behouden voor de natuur. Wordt vervolgd.

De volgende vergadering is op woensdag 10 februari 2021. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Het woord is aan bezoekende leden
 3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
 4. Verslag en actielijst 13 januari
 5. Subsidie provincie voor energiecoöperaties: Kunnen we daar iets mee?
 6. Lokale participatie: hoever zijn we, zowel wat betreft Attero, Beugel als eventuele andere zonneparken?
 7. Hemelwater: welke suggesties kunnen we aanbieden?
 8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

2 thoughts on “Verslag DD en uitslag enquête

 • Beste(n)
  Zouden jullie mij op de hoogte willen houden van jullie plannen met het zonnepark. Het lijkt mij een goed plan. Of het ook voor mij, als eigenaar van een recreatiebungalow op De Hullen, interessant is moet nog blijken. Dat ik er als recreant niet zo vaak ben is ook de reden dat ik nu pas reageer. Maar ik blijf het wel graag volgen.
  Wat betreft het hemelwater: bij het aanleggen van het riool op De Hullen was er aangegeven dat het hemelwater NIET mocht worden afgevoerd op het riool. Bij mij gaat het hemelwater de grond in.
  Met vriendelijke groeten, Ton Elbers

  Beantwoorden
  • Beste Ton, Duurzaam Drijber zal je op de hoogte houden van verdere plannen. Maar het gaat niet snel, dus verwacht niet iets op korte termijn.
   Groet, Paula Laning, voorzitter Duurzaam Drijber

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen