Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 9 okt

Op de vergadering van Duurzaam Drijber van woensdag 9 oktober 2019 zijn de volgende onderwerpen aanbod gekomen.

.

.

Participatiedocument Duurzaamheidsprogramma etc
Op 17 oktober maken we samen met PB gebruik van de inspraakmogelijkheid bij de raadscommissie vergadering Ruimte & Groen om de gemeente te herinneren aan het ‘nee’ van twee jaar terug tegen 200m hoge windmolens. Verder vragen we aandacht voor het plaatsen van kleinere particuliere of dorpswindmolens, bijvoorbeeld de Groningse EAZ-Twaalf, voor de rotzooi die we al over ons heen krijgen in Drijber, bv het bodem-as dat verwaait en giftig is en gebruikt wordt voor het Dak van Drenthe, en de branden die onze grond met dioxine vergiftigden waardoor bijvoorbeeld ook dieren binnen gehouden moesten worden.

Te kappen bomen: 53 bomen zullen gekapt worden langs het spoor van Wijster naar Ter Horst, het Looveen. Ook op 17 okt zullen we onze zorgen uiten voor wat betreft CO2 en vragen of er herplant gaat plaatsvinden.

Bloemrijke bermen: Op de jaarvergadering werden nog wat suggesties gedaan voor het inzaaien van meerjarig bloemmengsels in bermen langs de volgende wegen: De Marsen, De Lotten, waar mogelijk langs De Hullen en de weg van De Hullen naar Hamveld, allemaal plekken waar de bermen al verschraald zijn. De gemeente heeft deze bermen beoordeeld en geconcludeerd dat de bermen te smal zijn om daar bloemen te laten bloeien, want dan kan er niet gemaaid worden. De berm langs de Lotten moet nog beoordeeld worden en de weg naar de Hullen en de Hullen zelf worden momenteel gebruikt voor transporten van afgegraven grond langs het Oude Diep naar de VAMbult. Wellicht dat daar volgend jaar nog wat mogelijk is. Verder is de gemeente bezig om de bermen vanaf de Meeuwenplas tot de haakse bocht achter bij het Attero terrein van bloemmengel te voorzien.
Op zaterdagmorgen 16 november gaan we krokusbollen poten tussen de eiken aan de invalswegen van Drijber: te weten De Brink, het Binnenveld en tussen het dorp en de school. Dit om mezen aan trekken die de eikenprocessierups kunnen bestrijden. Om deze bollen te kunnen kopen, dienen we een aanvraag in bij 801jaarDrijber. Wie wil meehelpen kan zich aanmelden bij een van de bestuursleden of duurzaam@drijber.net

De acht Vleermuizenkasten worden verdeeld over de randen van het dorp opgehangen

De Krant van Midden Drenthe is inmiddels op drie, en binnenkort op vier, plekken in Drijber op te halen: Bij het Bungalowpark De Hullen, bij de Wij’ngaard op Tiendeveen aan de Berkenweg 32, in ’t eierhokje aan de Brink 4, en straks ook bij ’t Kaampie.

De volgende vergadering is op woensdag 13 november 2019 om 20u in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 9 oktober
  5. Bloembollen poten op 16 nov: wie helpt mee?
  6. Bloemrijke akkerranden en graslandbeheer: hoe staat het ermee?
  7. EAZ-windmolen(tje)s van 15 meter hoog: kunnen we er iets mee in Drijber?
  8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen