Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 9 dec jl

Vorige week woensdag zijn de bestuursleden van Duurzaam Drijber weer online samengekomen. Lees hier het verslag.

.

.

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 9 december 2020

Enquête
We zijn nog steeds, samen met de gemeente, in gesprek met Attero, zij het zeer vertraagd, over lokale participatie in de zonnepanelen die ze bovenop de bult plaatsen, dan wel een gebieds- of duurzaamheidsfonds waar wij als omgeving van kunnen profiteren. In eerste instantie hadden wij gehoopt op een jaarlijkse bijdrage in de vorm van die lokale participatie zoals de overheid dat voorstaat. Daar gaat Attero vooralsnog niet in mee. Zij stellen voor dat wij zelf, als omgeving, een eigen zonneparkje aanleggen van zo’n 2 of 2,5 ha, onder aan de bult, langs het fietspad dat daar langs loopt. Daarover zijn we in gesprek. We willen weten of het financieel haalbaar is en we willen weten, door middel van een enquête, hoe de inwoners van Drijber daarover denken. Deze enquête wordt samen met de Buurvrouw nog deze maand verspreid.
In dezelfde enquête onderzoeken we hoe het zit de hemelwaterafvoer in Drijber en of het nodig is om daar eventuele verbetering in aan te brengen. Gaat al dat water het riool in of komt het in de natuur terecht? Of wordt het vooral opgevangen om zelf weer te gebruiken voor de planten?
We zijn nog steeds betrokken bij een onderzoek betreffende lokaal eigendom bij zonneparken. Dit doen we samen met de gemeente, de provincie, BronnenVanOns, die daar ervaring mee heeft en met de andere vier duurzame coöperaties binnen onze gemeente. Het gaat allemaal niet zo snel als we zouden willen.

Het gemeentelijke CDA heeft ons benaderd voor een kennismakingsgesprek. Zodra we weer gewoon vergaderen, zullen ze een keer aanschuiven. Vooralsnog vergaderen we online.

Wij melden ons individueel aan melden aan op schonelucht.nl om met een sensor, als burger-wetenschapper, mee te doen aan het onderzoek van de RuG naar de luchtkwaliteit in het Noorden van Nederland, meer info in het Dagblad van het Noorden en op https://onzelucht.nl/ik-meet-mee/

De volgende vergadering is op woensdag 13 januari 2021. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur online van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 9 december
  5. Subsidie provincie voor energiecoöperaties: Kunnen we daar iets mee?
  6. Lokale participatie: hoever zijn we, zowel wat betreft Attero, Beugel als eventuele andere zonneparken?
  7. Uitslag enquête
  8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen