Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 2-3-2022

Gisteravond is het bestuur van Duurzaam Drijber weer bijeen geweest en daar is een verslag van gemaakt.

.

.

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 2 maart 2022

Nu de nieuwe overkoepelende coöperatie voor zonnepark De Mussels staat en het Convenant Lokaal Eigendom Midden-Drenthe ondertekend is, kunnen we onze aandacht weer richten op onze eigen business in en rondom Drijber. Ideeën kunnen uiteraard aangeleverd worden.

We zijn nog steeds benieuwd hoeveel Drijberse huizen/boerderijen al zonnepanelen hebben en of anderen wellicht mee willen doen met het zonneparkje-project dat we samen met Attero uitvoeren. Hier komen we later dit jaar op terug. Dit zijn van die ellenlange projecten.

Iedereen kan participeren in het zonnepark De Mussels. Op zaterdagmiddag 12 maart wordt hierover een informatiemiddag gehouden, om 14u in ’t Kaampie. Een aparte uitnodiging hiervoor volgt zeer binnenkort. Meer info is te verkrijgen bij Irene Verkerk, irene@wijngaardoptiendeveen.nl

De cursus Voedselbos is inmiddels gestart. Henk Dol doet hieraan mee namens Duurzaam Drijber. Dat wil nog niet zeggen dat wij van plan zijn om een voedselbos aan te leggen, maar je erin verdiepen kan geen kwaad.

Er is een eerste gesprek geweest tussen DD en PB over een te schrijven dorpsvisie. Dit is ook een project van lange adem, in de loop van de tijd zal daar meer informatie over verschijnen.

Onze vorige jaarvergadering was in september 2011, en toen hebben we verantwoording afgelegd over 2019 en 2020. Maar het is lastig om met gebroken boekjaren te werken, dus we gaan geleidelijk aan onze jaarvergadering wat naar voren halen. Dat betekent dat we straks in juni verantwoording zullen afleggen over 2021 en in april of mei 2023 gaan we het hebben over 2022. Begin mei zal de kascommissie worden gevraagd voor de kascontrole.

De volgende bestuursvergadering is op woensdag 13 april 2022, in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 2 maart
  5. Lokale participatie in zonneparken en ons eigen parkje: stand van zaken
  6. Voorstellen om ons dit jaar extra op te richten
  7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen