Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 14 april jl

Onder deze link is het Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 14 april 2021, te vinden.

.

.

We willen niet alleen of voornamelijk bezig zijn met grote zonneparken in onze gemeente, en lokaal eigendom, want dan blijft er te weinig tijd en ruimte over voor Drijber zelf. Voor dat lokale eigendom van zonneparken wordt nu een overkoepelende coöperatie ingericht, waarin wij vertegenwoordigd zullen worden door onze Irene. Als dat allemaal staat, hoeven we daar niet zoveel tijd meer aan te besteden.

We willen ook verder met onze biodiversiteit en gaan kijken waar we zelf nog bermen kunnen inzaaien met bloemmengsels.

En we gaan verder met het zonneparkje dat we samen met Attero kunnen realiseren om groene stroom te leveren aan Drijber en omgeving. We zijn nu bezig met een korte en snelle inventarisatie ronde voordat we aanstaande maandag verder gaan met ons overleg hierover met Attero en de gemeente. Bovendien gaan/zijn we in gesprek met Wijster en Pesse.
Het lijkt erop dat coöperatieleden met korting zonnepanelen op hun eigen dak kunnen leggen en voor wie dat niet kan, op eigen dak, is er de mogelijkheid om te participeren in de zonnepanelen onderaan de VAM-bult. Voor de exacte locatie hiervan zie het kaartje in een eerder verslag en op de enquête.

De volgende vergadering is op woensdag 12 mei 2021. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 14 april
  5. Bermen inzaaien?
  6. Lokale participatie: hoever zijn we, zowel wat betreft Attero, Beugel als eventuele andere zonneparken?
  7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen