Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 14-10-20

Op woensdag 14 oktober vergaderde Duurzaam Drijber weer, nog in ’t Kaampie. Hieronder is het verslag daarvan te lezen.

.

.

We blijven een vinger aan de pols in het verhaal over de Lokale participatie zonnepanelen van Attero.
We zijn nog steeds betrokken bij een onderzoek betreffende lokaal eigendom bij zonneparken, dus niet bij Attero. Dit doen we samen met de gemeente, de provincie, BronnenVanOns, die daar ervaring mee heeft en met de andere vier duurzame coöperaties binnen onze gemeente. Dit gaat allemaal niet zo snel als we zouden willen.
We bestuderen het Ontwerpfacetbestemmingsplan Kleine windturbines en kleinschalige zonneparken, dat ter inzage ligt bij de gemeente. Tot 6 november kunnen er zienswijzen worden ingediend.
Onze tweede jaarvergadering, is tot nader order uitgesteld. Zodra we weer met ons allen in ’t Kaampie kunnen versturen we een nieuwe uitnodiging
Zaterdagmorgen 14 november gaan we de nestkasten schoonmaken die we 1,5 jaar geleden hebben opgehangen en we willen tweeduizend krokusbollen poten in de bermen in Drijber, net als vorig jaar. Iedereen die wil, kan hierbij assisteren. Aanmelden kan nu al via duurzaam@drijber.net of bij een van de bestuursleden. We starten om 9u bij ’t Kaampie, buiten, met koffie en dan willen we met twee verreikers langs de nestkasten en mensen die bollen gaan poten, wordt gevraagd zelf hun gereedschap hiervoor mee te nemen. De krokussen kunnen ons helpen om koolmeesjes uit te nodigen de nestkasten te gaan bewonen en de koolmeesjes kunnen helpen om de eikenprocessierups te bestrijden. Bovendien staat het leuk, die krokussen langs de wegkanten.

Het komende jaar willen we onderzoeken hoe het zit met de hemelwaterafvoer in Drijber en of het nodig is om daar eventuele verbetering in aan te brengen. Hiertoe zal een kleine vragenlijst worden opgenomen in de volgende Buurvrouw.

De volgende vergadering is op woensdag 11 november 2020. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 14 oktober
  5. Lokale participatie: hoever zijn we, zowel wat betreft Attero als eventuele andere zonneparken?
  6. Nestkasten schoonmaken en krokusbollen poten: zaterdagmorgen 14 nov
  7. Hoe staat het met de hemelwaterafvoer in Drijber?
  8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen