Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 13 mei jl

Vanwege het Corona-virus liggen veel dingen stil of worden vertraagd. DD vergadert wel gewoon door. Bij dezen het verslag.

.

.

Het verhaal over de Lokale participatie zonnepanelen van Attero loopt door, maar gaat ons natuurlijk niet snel genoeg. We houden de vinger aan de pols bij de gemeente en bij Attero. Wordt vervolgd.
We hebben ons visie document lichtelijk aangepast na een opmerking van een van onze leden: het woord niet-leden is vervangen door aspirant-leden en dan wordt de bewuste zin als volg: Het bestuur van DD is gedreven en laat daarom geen enkele mogelijkheid onbenut om namens haar leden (en aspirant-leden) actief te participeren in bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie, of het ontwikkelen van ideële doelen die bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Zie de bijlage voor de aangepaste visie.

We volgen met belangstelling de aanvraag voor bomenkap langs het Linthorst Homan Kanaal tussen Drijber en Wijster. En verder gaan we naar een bijeenkomst van de RES , de Regionale Energie Transitie, georganiseerd door de Drentse Kei.

In het najaar organiseren we onze jaarvergadering en die combineren we met, na de pauze, een informatieavond over mestvergisting voor geïnteresseerde boeren. Daar schijnt ook veel winst te halen te zijn in het kader van verduurzaming, met name met koeienmest, maar ook varkensmest kan meedoen.

De volgende vergadering is op woensdag 3 juni 2020 (let op: deze keer de 1e woensdag van de maand) om 20u via Skype. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren, even aanmelden via duurzaam@drijber.net). De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 13 mei
  5. Lokale participatie: hoever zijn we?
  6. Jaarvergadering en informatieavond mestvergisting en kleine windmolens
  7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen