Duurzaam DrijberNieuws

Verslag DD dd 13/9/21

Gisteravond werd er weer vergaderd door Duurzaam Drijber, weer gewoon in ´t Kaampie, en het verslag hiervan is hier te lezen.

.

.

Op maandag 27 september houden we onze tweede jaarvergadering, die eigenlijk de derde zou moeten zijn. Vorig jaar ging de jaarvergadering niet door, vanwege Corona, nu moeten we ons waarschijnlijk houden aan de door de overheid ingestelde maatregelen voor de horeca, waar ’t Kaampie ook onder valt. We hopen dat er een uitzondering wordt gemaakt voor dorpshuizen, maar dat moeten we even afwachten. Komend weekend gaat de uitnodiging voor de jaarvergadering de deur uit, deze wordt huis aan huis verspreid in Drijber en ook aan onze leden gemaild, daarin staat dan te lezen aan welke regels wij ons moeten houden.
Op de agenda van de jaarvergadering staat natuurlijk een terugblik op 2 jaar DD, zowel financieel als qua activiteiten. Verder komt de stand van zaken aan bod betreffende ons eigen zonneparkje bij Attero en de overkoepelende coöperatie voor Zonnepark de Mussels. En we hebben een deskundige uitgenodigd die iets komt vertellen over mestvergisting bij de eigen boerderij waarbij het wellicht mogelijk is om daar (een gedeelte van de huizen in) het dorp mee te verwarmen.

We blijven zoeken waar we nog wat bloemenzaad kunnen inzaaien ter verhoging van de biodiversiteit. Vanwege geplande graafwerkzaamheden dit najaar langs een aantal wegen in en rond Drijber valt dat nog niet mee. Maar de aanhouder wint.

De volgende bestuursvergadering is op woensdag 13 oktober 2021, in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 13 september
  5. Terugblik Jaarvergadering dd maandag 27 september
  6. Lokale participatie in zonneparken en ons eigen parkje
  7. Biodiversiteit: wat lukt wel?
  8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen