Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 13-10

Het verslag van de jaarvergadering volgt nog, nu alvast het verslag van de vergadering DD van afgelopen woensdag.

.

.

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 13 oktober 2021

Op maandag 27 september hielden we onze tweede jaarvergadering, die eigenlijk de derde had moeten zijn. We luisterden naar een interessant verhaal over mestvergisting en hoe je daar een dorp mee kunt verwarmen. En we luisterden naar Arjan Hoving, die hierover in gesprek is en ons meenam in wat er lastig is aan deze mestvergisting. We wachten af of het gaat lukken, het is in elk geval een mooi initiatief. Een uitgebreider verslag volgt nog.
Omdat het niet handig is om pas in september financiële verantwoording af te leggen over het afgelopen kalenderjaar gaan we vanaf volgend jaar in maart of april onze jaarvergadering organiseren.

In november gaan we weer aan de slag met krokusbollen. Iedereen die deze bollen wil poten in de berm bij zijn of haar huis, kan ze op zaterdag 13 november om 10u bi j ’t Kaampie ophalen, onder het genot van een kopje koffie.

We verdiepen ons verder in de Postcoderoosregeling zodat meer mensen kunnen profiteren van groene energie bij iemand anders op het dak of in de tuin.

We gaan in gesprek met Plaatselijk Belang Drijber over het mogelijk opstellen van een dorpsvisie voor Drijber.

En volgend jaar, begin oktober, willen we hier een appelpersdag organiseren, zodat appels kunnen worden omgezet in appelsap, voor wie meer appels heeft dan behoefte aan appeltaarten en appelmoes.

Naast onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel, moeten we ons aanmelden voor het UBO-register (UBO = Ultimate Beneficial Owners), dat voortkomt uit Europese regelgeving. Doel van het UBO-register is dat mensen zich niet kunnen verhullen achter juridische entiteiten waarmee zij fraude plegen, geld witwassen of terrorisme financieren. Dus dat doen we dan maar.

De volgende bestuursvergadering is op woensdag 10 november 2021, in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 13 oktober
  5. Biodiversiteit en krokusbollen
  6. Lokale participatie in zonneparken en ons eigen parkje: stand van zaken
  7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen