Duurzaam DrijberNieuws

Verslag DD dd 13-03-2019

Hieronder is weer het verslag te vinden van de vergadering van Duurzaam Drijber van vorige week woensdagavond.En de agenda voor de komende vergadering van 10 april aanstaande.

Verslag Duurzaam Drijber, dd woensdag 13 maart 2019

Energiebesparing en vliegenoverlast
Er zijn van negen huizen warmtescans gemaakt waarop te zien is waar de woning warmte lekt. Op maandagavond 15 april is er een isolatie informatie of energie bespaar avond in ’t Kaampie. Deze avond is voor iedereen die geïnteresseerd is in energiebesparing in huis. Een uitnodiging hiervoor wordt huis aan huis verspreid.
Op deze avond is tevens een half uur tot drie kwartier ingeruimd voor informatie van de gemeente over vliegenoverlast.

Bloemrijke bermen
Tijdens het overleg met gemeente, waterschap en Landschapsbeheer Drenthe over ecologisch bermbeheer is besloten om pas in het najaar meerjarige bloemmengsels te gaan inzaaien omdat dan de kans op bloemen groter is dan bij inzaaien in het voorjaar. De drukke kant van het Linthorst Homan Kanaal van brug 5 tot Tiendeveen, die we graag wilden inzaaien, moet eerst verder verschraald worden. Daarvoor is de samenwerking tussen gemeente en waterschap van groot belang. Het kost een paar jaar voor die verschraling daadwerkelijk goed genoeg is om de bloemmengsels in te zaaien. In het najaar willen we de berm langs De Marsen, aan de kant van familie De Haan inzaaien met meerjarige bloemmengsels wat goed is voor de insectenstand en dus voor de biodiversiteit.

School(plein)
Er is vanuit de werkgroep biodiversiteit goed overleg met de school en Landschapsbeheer Drenthe over een groen schoolplein, zonnepanelen en wat er nog meer op duurzaamheidsgebied mogelijk is.

Bloemrijke akkers/akkerranden
Er is overleg met Agrarisch Natuurbeheer Drenthe om te onderzoeken welke mogelijkheden er hier zijn om ook op deze manier te werken aan het verhogen van de biodiversiteit.

Jaarvergadering
Op dinsdag 17 september houden we onze jaarvergadering, in ‘t Kaampie, waarin we verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en onze plannen presenteren voor het komende jaar. We willen iemand van Landschapsbeheer Drenthe uitnodigen om iets te vertellen over hoe particulieren kunnen bijdragen aan verhogen van de biodiversiteit.

De volgende vergadering is op woensdag 10 april 2019 om 20u in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Het woord is aan bezoekende leden
3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
4. Verslag en actielijst 13 mrt
5. Infoavond energiebesparing en isolatie 15 april
6. Biodiversiteit: bloemrijke akkers/akkerranden en meer vlinders en bijen graag
7. Wie is waar geweest en/of heeft wat gedaan in het kader van duurzaamheid?
8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen