Duurzaam DrijberNieuws

Verslag DD dd 12 mei jl

Over biodiversiteit, zonneparken en een overkoepelende energiecoöperatie, maar vooral over bloemen en vogels.

.

.

Naast de oprichting van een overkoepelende energiecoöperatie voor de grotere zonneparken in onze gemeente en de gesprekken met Attero over ons zonneparkje, richten we ons vanaf nu weer meer op de biodiversiteit in Drijber.

We hebben inmiddels contact met Landschapsbeheer Drenthe over bloemenzaad voor het inzaaien van bermen met bloemmengsels, bv aan De Marsen. Vorig jaar is dat niet meer gelukt. Nu doen we een nieuwe poging. Wellicht ook voor andere bermen.

Er komt een artikel op de website en in De Buurvrouw (wanneer deze weer verschijnt) over regenwater en hoe je dat het beste kunt opvangen, mocht je dat willen. Dit naar aanleiding van de enquête hierover die we eind vorig jaar hebben gehouden.

We houden de bomenkap, onder andere bij de VAMbult, in de gaten en zullen de gemeente vragen of en in hoeverre gekapte bomen worden gecompenseerd met nieuwe aanplant. En of je zomaar mag kappen middenin het broedseizoen. Wellicht kunnen we op die manier voorkomen dat dit in de toekomst nogmaals gebeurt.

Naar aanleiding van een artikel van RTV Drenthe over weidevogels die het moeilijk hebben maar toch in Leutingewolde zijn neergestreken, kijken we of iets dergelijks ook in Drijber mogelijk is. We nemen contact op met Drents Landschap om te zien waar en hoe we hierin kunnen samenwerken.

Tot slot willen we graag weten welke (bijzondere) vogel(tje)s er in Drijber nestelen of gewoon rond vliegen. Zo is kort geleden een ransuil gesignaleerd aan De Brink, maar ook puttertjes (ook elders in het dorp), gekraagde en zwarte roodstaarten en veel boerenzwaluwen (die overigens op de rode lijst staan). De wielewaal is gezien aan de Hullen en een zeearend bij het Hamveld. De komende maanden besteden we hier meer aandacht aan, onder andere op drijber.net, bijvoorbeeld met de uitverkiezing van de vogel van de maand, of iets dergelijks. Welke vogels zien jullie in je tuin? En kennen jullie vogelgeluidenapps om vogels te herkennen? Hebben jullie ook een vogelboek van de Postcodeloterij ontvangen met een handige kaart om vogels te herkennen? Deze kaart is te bestellen bij de Vogelbescherming

De volgende vergadering is op woensdag 9 juni 2021. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 12 mei
  5. Bermen inzaaien
  6. Vogels in Drijber
  7. Lokale participatie in zonneparken en ons eigen parkje
  8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen