Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 12 jan jl

De eerste vergadering van Duurzaam Drijber in 2022 is weer geweest. Lees hier het verslag van deze vergadering.

.

.

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 12 januari 2022

Eén lid heeft afgezegd vanwege verhuizing en we hebben er drie nieuwe bij, dat brengt het ledenaantal op 27.

Het Convenant Lokaal Eigendom Midden-Drenthe, waarin afspraken worden vastgelegd hoe we het beste energie-opwekprojecten lokaal kunnen houden zodat de rendementen ook lokaal kunnen worden ingezet en benut, wordt binnenkort ondertekend. Irene zal daarbij aanwezig zijn.

Het is niet meer gelukt om mee te doen met DOEK (een prijsvraag van onze gemeente om duurzaamheid en een duurzame mind-set te bevorderen). We zijn soms te druk met andere zaken.

Blijft staan van de vorige keer: We zijn benieuwd hoeveel Drijberse huizen/boerderijen al zonnepanelen hebben en of anderen wellicht mee willen doen met het zonneparkje-project dat we samen met Attero uitvoeren.

En dit blijft ook actueel: Iedereen kan participeren in het zonnepark De Mussels. Meer info hierover is te verkrijgen bij Irene Verkerk, irene@wijngaardoptiendeveen.nl of meld je aan voor de te houden informatie bijeenkomst hierover, via duurzaam@drijber.net Meer informatie volgt binnenkort.

De cursus Voedselbos is wegens Corona al twee keer uitgesteld, maar als het goed is, gaat ie binnenkort echt van start. Henk zal eraan meedoen namens Duurzaam Drijber. Dat wil niet zeggen dat wij van plan zijn om een voedselbos aan te leggen, maar je erin verdiepen kan geen kwaad. Deze cursus wordt door de gemeente aangeboden, er is zoveel belangstelling dat er met vier groepen zal worden gestart.

Planning volgende twee vergaderingen: we maken van twee één. De volgende vergadering is dan op woensdag 2 maart en de daarop volgende op woensdag 13 april. We wijken dus even af van de tweede woensdag van de maart.

De volgende bestuursvergadering is op woensdag 2 maart 2022, in principe in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 12 januari
  5. Lokale participatie in zonneparken en ons eigen parkje: stand van zaken
  6. Dorpsvisie met PB?
  7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen