Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 11 sept

In het verslag deze keer de aankomende jaarvergadering, wederom het participatie-document en nog meer.

Jaarvergadering
Op 25 september 2019 houden we onze eerste jaarvergadering, om 20u in ‘t Kaampie, waar naast onze leden ook alle aspirant-leden welkom zijn. Dat betekent dus heel Drijber. Voor de pauze zal Rutger de Vries van Landschapsbeheer Drenthe ons iets vertellen over (de huidige problemen rondom) biodiversiteit en hoe we zelf positief kunnen bijdragen. Na de pauze leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar en maken onze plannen voor het komende jaar bekend. Uitnodig met agenda volgt.

Participatiedocument gemeente Midden-Drenthe
We maken ons onder andere zorgen over het gebied waar windmolens zijn ingetekend, in Drijber. Op 17 oktober maken we daarom samen met PB gebruik van de inspraakmogelijkheid om de gemeente te herinneren aan het ‘nee’ van twee jaar terug. Verder willen we de gemeente oproepen haast te maken met goedkeuring van het plaatsen van kleinere particuliere of dorpswindmolens, bijvoorbeeld de Groningse EAZ-Twaalf, die een masthoogte heeft van 15 meter (in plaats van 200m) en een rotor diameter van 12 meter. We gaan ook onderzoeken of daarbij mogelijk een PostCodeRoos van toepassing kan zijn, zodat meer huishoudens kunnen profiteren van lokale windenergie .

We vragen tijdens het inspreken ook aandacht voor de rotzooi die we al over ons heen krijgen in Drijber, bv het bodemas dat verwaait en giftig is en gebruikt wordt voor het Dak van Drenthe, en de branden die onze grond met dioxine vergiftigden waardoor bijvoorbeeld ook dieren binnen gehouden moesten worden
We onderzoeken de mogelijkheid om de Krant van Midden Drenthe toch in Drijber te krijgen, omdat we het belangrijk vinden dat mensen op de hoogte zijn van initiatieven als bovenstaande.

Bloemrijke bermen
Zaterdag 28 september gaan we bermen inzaaien met meerjarige bloemmengsels, wat goed is voor de insectenstand en dus voor de biodiversiteit. Wie mee wil helpen, kan zich melden door een mailtje te sturen naar duurzaam@drijber.net of een van de bestuursleden aan te spreken.

Uitbreiding
We willen de coöperatie uitbreiden en zoeken nieuwe leden, nieuwe bestuursleden en eventuele werkgroep leden voor werkgroepen die zich richten op één specifiek onderwerp.

De volgende vergadering (na de jaarvergadering) is op woensdag 9 oktober 2019 om 20u in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 11 september
  5. Terugblik jaarvergadering 25 september
  6. Participatiedocument en hoe gaan we inspreken op de commissievergadering
  7. Bloemrijke akkers/akkerranden en kruidenrijk grasland
  8. Wie is waar geweest en/of heeft wat gedaan in het kader van duurzaamheid?
  9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen