Duurzaam DrijberNieuws

Verslag DD dd 11 mei jl

Op woensdagavond 11 mei vergaderde Duurzaam Drijber weer. Het verslag is hieronder te vinden.

.

.

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 11 mei 2022

We hadden bezoek van onze nieuwe contactpersoon bij Landschapsbeheer Drenthe die ons kwam vertellen waarmee wij ondersteund kunnen worden. Dat kan zijn door het leveren van biologische bloembollen, zadenmengsels, inheems plantenmateriaal, vogel- en vleermuiskasten, alles uiteraard tegen betaling. Verder is er per gemeente een kerngroepenoverleg voor onderlinge kennisuitwisseling, tips en tops en relevante informatie wanneer en waarvoor we Landschapsbeheer Drenthe kunnen benaderen.

Wie meer wil weten over de stand van zaken betreffende accu’s voor het opslaan van zonne- en/of windenergie kijkt op www.solarmagazine.nl

We dienen een WOB-verzoek in bij de gemeente omdat we vinden dat er wel erg veel bomen zijn gekapt in onze gemeente en hoe de gemeente aan de verplichte herplant van bomen voldoet.

We hebben binnenkort overleg met het waterschap om te zien of we wellicht zelf een beheerplan kunnen krijgen voor een deel van het LinthorstHomanKanaal. Meer info hierover op de komende jaarvergadering van woensdag 29 juni aanstaande. (UPDATE: vanwege een vergadering van het Dorpen Overleg Midden-Drenthe over energie transitie de avond ervoor, wordt de Jaarvergadering van DD verschoven naar september.)

In juni is er geen bestuursvergadering, de volgende bestuursvergadering zal op woensdag 6 of 13 juli zijn.

De Jaarvergadering is op woensdag 29 juni 2022, om 20.00 uur in ’t Kaampie. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Drents Landschap over de herinrichting van het Oude Diep
  3. Arjan Hoving over de laatste stand van zaken met betrekking tot hun mestvergister
  4. Beheerplan LinthorstHomanKanaal???
  5. Opbrengsten Zonnepark de Mussels
  6. Pauze
  7. Activiteiten jaarverslag 2021
  8. Financieel jaarverslag 2021
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen