Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 11-12-19

De laatste vergadering van 2019 is afgelopen woensdag geweest met een bestuursuitbreiding en plannen voor 2020.

.

.

Uitbreiding bestuur
Bert Blokzijl is toegetreden tot het bestuur van Duurzaam Drijber, daarmee is het aantal bestuursleden gegroeid naar vijf. Waarschijnlijk kunnen we daardoor iets meer projecten opstarten. Uitbreiding blijft nog mogelijk overigens.

Op zaterdagmorgen 16 november zijn er 1000 krokusbollen gepoot tussen de eiken aan de invalswegen van Drijber. Tien mensen gingen hiermee aan de slag, waardoor het een fluitje van een cent was. Nu maar wachten op het voorjaar om ze te zien bloeien.

Op 17 december is er een inloopavond bij Attero. Daar zullen we als DD de volgende punten onder de aandacht brengen: lichtvervuiling (graag een donkere VAMbult ’s nachts); rondwaaiende zooi van Attero graag regelmatig (wekelijks) opruimen en na elke storm; geen windmolens van 200m hoog, zoals de gemeente ook al aangeeft trouwens; ruim aandacht voor biodiversiteit; bosafval laten liggen in de bosjes, dus geen beheer toepassen op deze stukjes bos; en geen zonnevelden in het zicht van Drijber.

De duurzaamheidsvisie van de gemeente ligt nog tot 10 jan 2020 ter inzage. Wij zullen het document aandachtig bestuderen zodat we met een gefundeerde mening hierover naar de gemeente kunnen. Alle coöperatieleden kunnen hiervoor ook input leveren via duurzaam@drijber.net, graag uiterlijk zondag 5 januari. Een nog uitgebreidere versie van dit document (met alle bijlagen), is ook aan te vragen via hetzelfde email-adres.

Bloemrijke bermen: We gaan meerjarig bloemmengsels inzaaien langs de berm aan De Marsen. We hopen dat nog dit jaar voor elkaar te krijgen. Wie weet dat we volgend jaar meer bermen kunnen ‘pakken’, als de zware transporten van leem naar de VAMbult voorbij zijn.

Eind januari 2020 organiseren we een informatieavond over windmolens van max 15 meter hoog (tiphoogte 21m). Mensen kunnen hierin participeren en van de opgewekte energie profiteren. Meer info en een uitnodiging volgt begin januari.

De volgende vergadering is op woensdag 8 januari 2020 om 20u in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 11 december
  5. Terugblik Inloopavond Attero
  6. Duurzaamheidsvisie gemeente
  7. Bloemrijke berm langs De Marsen: is het gelukt?
  8. Informatie avond EAZ-windmolen(tje)s van 15 meter hoog en PostcodeRoos
  9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen