Duurzaam Drijber

Verslag DD, dd 11-11

Duurzaam Drijber: het schoonmaken van nestkasten en het poten van bloembollen is verplaatst naar 21 november, zie verslag.

.

.

We blijven een vinger aan de pols houden in het verhaal over een gebiedsfonds dan wel een duurzaamheidsfonds van Attero betreffende de zonnepanelen aldaar. Lokale participatie is niet aan de orde, aldus Attero, omdat de omgeving geen last heeft van deze zonnepanelen, die niet zichtbaar zijn voor de omgeving omdat ze aan de binnenkant van de berg komen te liggen. Er is nu eenmalig €50.000 toegezegd, waar projecten voor kunnen worden ingediend en Attero wil hierbij het laatste woord hebben. Daar zijn wij het niet mee eens, dus daarover zijn we nog in gesprek. Omdat er SDE subsidie is verleend, vinden wij dat een substantieel deel van de winst best jaarlijks terug mag vloeien naar de omgeving, voor duurzaamheidsprojecten. Daar maken wij ons hard voor. En daarvoor hadden wij al een overleg gehad, febr jl, met vrijwel alle partijen rondom de VAM.
We zijn nog steeds betrokken bij een onderzoek betreffende lokaal eigendom bij zonneparken. Dit doen we samen met de gemeente, de provincie, BronnenVanOns, die daar ervaring mee heeft en met de andere vier duurzame coöperaties binnen onze gemeente. Het gaat allemaal niet zo snel als we zouden willen.
Zaterdagmorgen 21 november (een week later dan eerst gepland) gaan we met drie verreikers de nestkasten schoonmaken die we 1,5 jaar geleden hebben opgehangen en we willen tweeduizend krokusbollen (laten) poten in de bermen in Drijber. Dat doen we niet gezamenlijk, vanwege Corona. Iedereen die bollen wil poten in de berm, bij voorkeur onder eikenbomen, en nog het liefst daar waar onze nestkasten hangen, kan dat aangeven, dan komen wij de bollen brengen, op of rond 21 november.
Nog even ter herinnering: De krokussen kunnen ons helpen om koolmeesjes uit te nodigen de nestkasten te gaan bewonen en de koolmeesjes kunnen helpen om de eikenprocessierups te bestrijden. Bovendien staat het leuk, die krokussen langs de wegkanten. Win-win-win zeg maar.

In de Buurvrouw van eind dit jaar komt een enquête over hemelwater. Waar gaat het hemelwater heen, naar het riool, naar de natuur, opgevangen in de tuin? Valt daar nog verbetering in aan te brengen?

De volgende vergadering is op woensdag 9 december 2020. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 11 november
  5. Nestkasten schoonmaken en krokusbollen poten: hoe ging het?
  6. Subsidie provincie voor energiecoöperaties: Kunnen we daar iets mee?
  7. Lokale participatie: hoever zijn we, zowel wat betreft Attero, Beugel als eventuele andere zonneparken?
  8. Vragenlijst opstellen over de hemelwaterafvoer in Drijber
  9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen