Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 10 febr jl

Onder deze link is het verslag te vinden van DD, dat grotendeels over zonnepark De Mussels gaat.

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 10 februari 2021

Vrijwel de gehele vergadering hebben we besteed aan Stroompark de Mussels: Een zonnepanelenpark op het water.

Via de gemeente zijn de (energie)coöperaties bij elkaar gekomen om de mogelijkheden te bespreken. De onderzoeksfase is in volle gang. Met de huidige informatie lijkt het een goed project om als gezamenlijke coöperaties in te stappen. Mede omdat er in de toekomst nog veel zonne-energie (of wind) coöperatief zou kunnen worden verkregen. Het alternatief is dat deze parken aan grote (buitenlandse) investeerders worden verkocht.
Deze vorm betekent voor de bewoners van de gemeente dat zij kunnen deelnemen in het kapitaal (en dus ook in de opbrengst) van het park. Daarnaast worden grote investeerders (lokale bedrijven) gezocht die mogelijk belang hebben bij groene en lokale stroom. De Triodosbank zal ca 60% financieren, wat in 15 jaar terugbetaald kan worden.
Voor de coöperaties een kans voor

 • Meer bekendheid
 • Meer leden
 • Meer opbrengsten

Het nu aan te kopen park is ca 10 ha zonnepanelen, met een opbrengst van 14 Mwh per jaar voor 30 jaar. Het park wordt werkend opgeleverd. Exploitatie en onderhoud is in voorzien in de werkBV. Bronnen van Ons wil de eindcontrole en administratie voeren. Inwoners van Midden Drenthe kunnen via hun Coöperatie inschrijven op het eigen kapitaal. Het verwachte rendement is 5,5%.

Vraag is: wil onze coöperatie meedoen in het belang via een gezamenlijk op te richten coöperatie voor alle coöperatie s in Midden Drenthe.
Besloten is dat wij ons willen aansluiten.

Kanttekening: er is ook een initiatief via Attero in onderzoek/ontwikkeling voor de bewoners rond het Attero terrein om “eigen groene stroom” op te wekken.
Dit hoeft elkaar niet in de weg te zitten: deelnemers kunnen spreiden over de projecten of een keuze maken. De Mussels start in 2021, Attero veld ca 2023.
Oproep: gegadigden kunnen al inschrijven op het ledenkapitaal. Het is nog niet besloten wat het minimum deelnamebewijs zal “kosten”. Binnenkort komt hierover meer informatie beschikbaar.
Vragen kunnen gesteld worden via de mail van Duurzaam Drijber..

De volgende vergadering is op woensdag 10 maart 2021. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Het woord is aan bezoekende leden
 3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
 4. Verslag en actielijst 10 februari
 5. Subsidie provincie voor energiecoöperaties: Kunnen we daar iets mee?
 6. Lokale participatie: hoever zijn we, zowel wat betreft Attero, Beugel als eventuele andere zonneparken?
 7. Hemelwater: welke suggesties kunnen we aanbieden?
 8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

2 thoughts on “Verslag DD dd 10 febr jl

 • Hallo, ik ben geïnteresseerd in zonnepark de Mussels. Kunt u mij daar iets meer over vertellen? Waar kan ik meer informatie vinden?
  Groeten, Wim Schutten

  Beantwoorden
  • Beste Wim, er wordt momenteel hard gewerkt om informatie klaar te krijgen om het naar buiten te brengen. Nog even geduld dus.
   Als je lid wordt van Duurzaam Drijber, krijg je alle informatie als eerste. Meer informatie is hier op de site te vinden.
   Hartelijke groet, Paula Laning, voorzitter Duurzaam Drijber (mail: duurzaam@drijber.net)

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen