Duurzaam DrijberNieuws

Verslag DD dd 10-4 jl

Naast het verslag van de vergadering is hier ook een A4 met tips om de biodiversiteit in eigen tuin te vergroten. 
.
.
Verslag Duurzaam Drijber, dd woensdag 10 april 2019
Energiebesparing en vliegenoverlast
Maandagavond 15 april, 20u, is er een isolatie informatie en/of energie bespaar avond in ’t Kaampie, waar ook uitleg wordt gegeven over de foto’s die met de warmtecamera zijn gemaakt. Verder zal er een isolatie aanbod worden gedaan door BEVO Isolaties & Duurzaamheid. Deze avond is voor iedereen die geïnteresseerd is in energiebesparing.
Verder is er een half uur tot drie kwartier ingeruimd voor informatie van de gemeente over vliegenoverlast.
Bloemrijke bermen: In het najaar willen we de brede berm langs De Marsen, aan de kant van familie De Haan inzaaien met meerjarige bloemmengsels wat goed is voor de insectenstand en dus voor de biodiversiteit. Verder willen we graag bloembollen planten tussen de bomen in de smalle bermen, langs de toegangswegen naar het dorp. Als de bermen langs het kanaal voldoende zijn verschraald kunnen we daar ook meerjarige bloemmengsels inzaaien.
School(plein)
Op school zijn veel groene plannen voor de biodiversiteit, zijn nestkasten gekomen, wordt gewerkt aan een tuinplan en insectenhotels. Wel of geen zonnepanelen, daar moet het CKC uitspraken over doen, want daar valt de school onder.
Bloemrijke akkers/akkerranden/graslandbeheer
In het grasland tegenover de school (van Albert Zantinge) komt een bloemrijke akkerrand met eenjarige bloemmengsel, dat door de schoolkinderen zal worden ingezaaid.
We willen graag van ’t zomer met Agrarisch Natuur Drenthe en onze boeren om tafel om te zien wat we in het najaar kunnen doen zodat we volgend jaar meer bloemrijke akkers/akkerranden hebben ten behoeve van de biodiversiteit. Wellicht dat ook Landschapsbeheer Drenthe en het Drents Landschap mee willen praten/doen.
Bijlage: Tips voor meer leven in de tuin
De volgende vergadering is op woensdag 8 mei 2019 om 20u in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Het woord is aan bezoekende leden
3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
4. Verslag en actielijst 10 april
5. Terugblik infoavond energiebesparing en isolatie 15 april
6. Provinciale subsidie en subsidie 800 jaar Drijber: hoe staat het ermee?
7. Bloemrijke akkers/akkerranden en graslandbeheer: boeren uitnodigen
8. Wie is waar geweest en/of heeft wat gedaan in het kader van duurzaamheid?
9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen