Duurzaam DrijberNieuws

Verslag DD 15 aug en Participatiedocument

Naast het verslag van de vergadering is hier ook een link naar het Participatiedocument Midden Drenthe te vinden

.
Verslag Duurzaam Drijber, dd donderdag 15 augustus 2019

Participatiedocument gemeente Midden-Drenthe
De gemeente stelt momenteel een Duurzaamheidsprogramma, een Warmteverkenning en Zon- en windbeleid op. Het resultaat van allerlei voorrondes heeft geleid tot een Participatiedocument. Samen met PB maken we ons onder andere zorgen over het gebied waar windmolens zijn ingetekend (zie de plaatjes onderaan dit bericht), ervan uitgaande dat het hier om de enorme windmolens (200m hoog) gaat waar Drijber zich in april 2017 vrijwel unaniem tegen heeft uitgesproken. Op 17 oktober 2019 is er een inspraakmogelijkheid op de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Groen, waar dit Participatiedocument en de daaruit voortvloeiende keuzes aan de raadscommissie zullen worden voorgelegd. Samen met PB maken we gebruik van deze inspraakmogelijkheid om de gemeente te herinneren aan het ‘nee’ van twee jaar terug. Verder willen we de gemeente oproepen haast te maken met de goedkeuring van het plaatsen van kleinere particuliere of dorpswindmolens, bijvoorbeeld de Groningse EAZ-Twaalf. Wil je hierover meedenken of zijn er andere punten die we zouden moeten aankaarten, bezoek dan het eerste half uur van onze volgende vergadering op woensdagavond 11 september, om 20u in ‘t Kaampie.

Jaarvergadering
Op 25 september 2019 houden we om 20u onze eerste jaarvergadering, ook in ‘t Kaampie, waar naast onze leden ook alle aspirant-leden welkom zijn. Dat betekent dus heel Drijber. Uitnodiging met agenda komt later, maar we besteden in elk geval aandacht aan bovengenoemd Participatiedocument en het inspreken op 17 oktober aanstaande. Verder leggen we verantwoording af, ook financieel, over het afgelopen jaar, maken onze plannen bekend voor het komende jaar, en nodigen we een spreker uit die vertelt over biodiversiteit en hoe zowel boeren als particulieren hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Bloemrijke bermen: In het najaar gaan we in elk geval de brede berm langs De Marsen, aan de kant van familie De Haan, inzaaien met meerjarige bloemmengsels, wat goed is voor de insectenstand en dus voor de biodiversiteit. Verder gaan we bloembollen planten tussen de bomen in de smalle bermen, langs de toegangswegen naar het dorp en onder de nestkasten. Iedereen die wil kan meehelpen, data volgen nog. Als de bermen langs het kanaal voldoende zijn verschraald kunnen we daar ook meerjarige bloemmengsels inzaaien, dit in overleg met aanwonenden.

De volgende vergadering is op woensdag 11 september 2019 om 20u in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 15 augustus
  5. Invulling jaarvergadering 25 september
  6. Participatiedocument en eventuele ontwikkelingen hieromtrent
  7. Bloemrijke akkers/akkerranden en graslandbeheer
  8. Wie is waar geweest en/of heeft wat gedaan in het kader van duurzaamheid?
  9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen