Duurzaam DrijberNieuws

Verslag DD 14 nov 2018

Gisteravond was er een vergadering van Duurzaam Drijber, met wederom een coöperatielid dat op bezoek kwam.

Verslag Duurzaam Drijber, dd woensdag 14 nov 2018

Tussenstand Zonnepanelen-actie
Van de twaalf belangstellenden is er tot nu toe één opdracht daadwerkelijke geplaatst. Verder is er een aantal offertes uitgebracht, en een aantal gepland. Sommige mensen zijn heel moeilijk telefonische te pakken te krijgen, die afspraken moeten nog gemaakt worden. Achter de schermen wordt er dus hard aan gewerkt.

Lokale duurzame energie
De eerste mensen zijn inmiddels overgestapt naar Energie.VanOns waardoor Duurzaam Drijber – door de wederverkopersregeling – jaarlijks een vast bijdrage ontvangt voor elke overgestapte klant. Bij overstap van zowel gas als licht is dat €75, elk jaar weer voor iedereen die overstapt. Dat geeft ons de mogelijkheid om mooie duurzame initiatieven voor Drijber te ontwikkelen.

Voedselbos
Na het oriënterend gesprek met een vertegenwoordiger van Drents Landschap en één van het waterschap Drents Overijsselse Delta, zijn de kaarten opnieuw geschud. Op 29 oktober jl is er namelijk een Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep (BAC) geïnstalleerd. In overleg met de gebiedbeheerder van het Drents Landschap die bij ons eerste gesprek aanwezig was, is er inmiddels contact geweest met deze BAC en wordt er gekeken of het mogelijk is om het voedselbos mee te nemen in het beleid. We wachten dus nog even af.

Nestkasten
De eerste vrijwilligers voor het ophangen van de nestkasten hebben zich aangemeld, maar er kunnen er nog meer bij. Op een zaterdag gaan we gezamenlijk de kasten ophangen, waarbij Duurzaam Drijber voor een natje en een droogje zorgt. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden bij Pieter Kuivenhoven, via duurzaam@drijber.net of door een van de andere bestuursleden te benaderen.

Biodiversiteit
De gemeente is ook bezig met ecologisch bermbeheer. Zowel buiten de bebouwde kom als erbinnen, zie de kaartjes hieronder.

als

Daarnaast hebben we contact gelegd met het bestuur van de Boermarke Drijber om te zien wat we gezamenlijk kunnen doen.

Leden
Door (nog) meer te vertellen wat we doen en waar we mee bezig zijn, hopen we meer leden te krijgen. Zodat we nog meer kunnen doen. Want leden brengen natuurlijk ook geld in het laatje. En we zouden natuurlijk aan onze leden kunnen vragen of zij onze ambassadeurs worden door hun buren te vertellen dat ze lid zijn, en waarom, waardoor de buren wellicht overwegen om ook lid te worden.
In onze volgende vergadering, op woensdag 12 december, gaan we een jaarplan maken voor 2019 en wellicht ook verder kijken naar de jaren daarna. Wie inbreng wil hebben, is uiteraard weer van harte welkom.

De volgende vergadering is op woensdag 12 december, om 20u in ’t Kaampie. Alle leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen of vragen te stellen. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Het woord is aan bezoekende leden
3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
4. Verslag en actielijst 14 nov
5. Terugkoppeling lopende projecten
6. Jaarplan 2019
7. Wie is waar geweest en/of heeft wat gedaan in het kader van duurzaamheid?
8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
9. De volgende stappen
10. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen