ETPNieuws

Van Werkgroep Frisse lucht naar stichting Veilig ETP

6 dec 2013- Een bericht namens stichting Veilig ETP voor omwonenden van Noblesse en het ETP: “Van Werkgroep Frisse lucht naar stichting Veilig ETP”.

Enige tijd geleden is de werkgroep Frisse Lucht actief begonnen tegen de welbekende geuroverlast van Noblesse.Tegelijkertijd is in die tijd de gemeente begonnen met een voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan voor het ETP bedrijventerrein. Daarnaast zijn er via de media diverse bedrijven opgekomen (bv bin2barrel, ABC boards, biovergister etc) die zich op dit terrein willen gaan vestigen. Daarover maken wij ons allemaal grote zorgen.

Om onze bezwaren tegen deze ontwikkelingen een betere vorm te geven, is ons aangeraden dit te doen via een stichting en niet op individuele basis. Daarom hebben wij hiervoor de Stichting Veiling ETP in het leven geroepen. De stichting is inmiddels bijna opgericht waardoor we kunnen gaan handelen. Door deze actie gaan we ervanuit dat we sterker staan richting de Gemeente Midden Drenthe, Provincie Drenthe, Noblesse en andere bedrijven die zich op het ETP willen vestigen!

We gaan als bestuur van de stichting in gesprek met de gemeente. Wij willen dan de vragen, die we enige tijd geleden hebben gesteld, beantwoord zien. De antwoorden die wij krijgen, willen we graag zo spoedig mogelijk met iedereen delen. We zullen dit doen middels onze website www.veiligetp.nl.

Daarnaast gaan we ook voor omwonenden een bijeenkomst organiseren. Door de volle agenda’s vanwege sinterklaas en kerst is de datum hiervoor nog niet bekend. We streven ernaar dit in december te houden. Het bestuur van Plaatselijk Belang Drijber is uitgebreid met Jarno Frenken en Renate Brand. De stichting Veilig ETP opereert mede namens Plaatselijk Belang Drijber.

Met dit korte bericht hopen we even iedereen te hebben geinformeerd. Mocht je specifieke vragen hebben dan kun je altijd met ons contact opnemen (veiligetp@gmail.com) of ons gewoon even aanspreken.

Stichting Veilig ETP,

Renate Brand (voorzitter)
Jarno Frenken (vice-voorzitter)
Margaretha Bodegraven (secretaris)
Klaas Koops (penningmeester)
Wilma Fikkert
Oscar Rensing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen