NieuwsNoblesse

Stinken of stoppen?

13 sept 2012- ‘Het college van burgemeester en wethouders besluit: aan Noblesse een vooraankondiging voor het opleggen van een last onder dwangsom te versturen om binnen een maand aan de geurvoorschriften van de omgevingsvergunning te voldoen.’ 

‘Samenvatting:

Noblesse is sinds het begin van het jaar in werking. Vanaf de start veroorzaakt zij geurhinder voor de omwonenden in de omgeving. Wekelijks worden hierover klachten ontvangen. Uit een geurmeting is gebleken dat Noblesse niet voldoet aan de geurvoorschriften van de omgevingsvergunning.

Er hebben diverse gesprekken plaats gevonden en er is al een dwangsombeschikking uitgegaan voor het dicht houden van de deuren van de fabriekshal. Ondanks dat, blijven de klachten aanhouden en heeft Noblesse nog niet aangetoond met geurmetingen dat zij voldoet aan de geurvoorschriften. Gelet daarop is het noodzakelijk om een concrete termijn te stellen, waarbinnen Noblesse voldoet aan de geurvoorschriften van de omgevingsvergunning. De eerste stap aan de procedure is het versturen van een vooraankondiging. Hiermee zet de gemeente een volgende stap in de handhaving. Wanneer Noblesse geen verbetering laat zien zal dit tot juridische vervolgstappen kunnen leiden uitmondend in bestuursdwang waarbij de inrichting gesloten wordt.’

Einde citaat Uit de wekelijkse persinformatie van de gemeente over de Geurproblematiek Noblesse.

Dus blijven bellen met de gemeente (0593-539222) om stankoverlast te melden. Des te eerder zijn we ervan af.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen