NieuwsThuis

Start proces ontwikkelmogelijkheden Energie Transitie Park en VAM-berg

In de maanden augustus en september 2023 starten Provincie Drenthe, gemeente Midden Drenthe en
Attero een proces om te komen tot een voorkeursscenario met verschillende ontwikkelmogelijkheden
voor het Energie Transitie Park (ETP) en de VAM-berg in Wijster. Dit proces wordt opgestart omdat
de drie betrokken partijen in het gebied ambities hebben op de thema’s duurzaamheid en energie,
sport, recreatie en toerisme. Daarnaast spelen ook thema’s zoals geur, geluid, stikstof en de vestiging
van nieuwe bedrijven een rol. Om te komen tot een aantal scenario’s worden de komende maanden
gesprekken gevoerd met diverse partijen in het gebied.

Naast deze gesprekken willen provincie, gemeente en Attero ook van de inwoners uit de (directe)
omgeving horen wat voor mogelijke ontwikkelingen, ideeën, kansen, maar eventueel ook
belemmeringen zij zien voor het ETP-terrein en VAM-berg. Om deze input op te halen wordt in het
najaar van 2023 een bijeenkomst gehouden voor inwoners uit het gebied.

Op basis van alle input van onder andere bedrijven, dorpsbelangen, inwoners en vakexperts worden
scenario’s uitgewerkt en komt er een advies voor een voorkeursscenario. Dit voorkeursscenario wordt
voorgelegd aan gemeenteraad van de gemeente Midden Drenthe en het college van Gedeputeerde
Staten. Provincie, gemeente en Attero hebben Ingenieursbureau Sweco de opdracht gegeven om de
scenario’s uit te werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen