Nieuws

Stand van zaken VAM-berg

Hoe is eigenlijk de stand van zaken met de recreatieve ontwikkelingen op de VAM-berg? De provincie praat u bij..

.

.

Stand van zaken recreatieve ontwikkeling VAM-berg en vervolg

De werkzaamheden voor de recreatieve ontwikkeling fase 1 van de VAM-berg zijn al een tijdje afgerond. In 2021 starten de voorbereidingen voor fase 2: het Dak van Drenthe. Zodra deze voorbereidingen starten wordt u hierover geïnformeerd door de provincie. Samen met Plaatselijk Belang Drijber, Dorpsbelang Wijster, gemeente Midden-Drenthe en Attero denkt de provincie na over het betrekken van inwoners bij de uitvoering van fase 2. De werkgroep Omgeving die in fase 1 heeft meegedacht over de uitvoering van de plannen vergaderde in november voor het laatst.

De onderwerpen die in deze laatste vergadering onder andere zijn besproken en op korte termijn opgepakt worden zijn: het weren van auto’s op het fietsparcours, de mobiele bereikbaarheid, spoorviaduct en evenementen. Hieronder volgt per onderwerp een toelichting.

Autoluw maken van het parcours op de VAM-berg
Provincie Drenthe is in overleg met Attero maatregelen aan het voorbereiden om auto’s te weren op het fietsparcours. Daarvoor worden op dit moment nog rode en witte bakken ingezet die een afzetting vormen. Het is de bedoeling om uiteindelijk een voorziening met paaltjes te plaatsen, om te voorkomen dat auto’s de VAM-berg op kunnen rijden (los van evenementen waarvoor toestemming nodig is). Deze paaltjes worden zo geplaatst dat het vriendelijk blijft voor fietsers en dat het parcours toegankelijk blijft voor hulpdiensten.

Mobiele bereikbaarheid
Om de mobiele bereikbaarheid in het gebied te verbeteren is de provincie in overleg gegaan met Vodafone en Attero. Eind oktober/ begin november is er alvast een tijdelijke mobiele telefoonmast geplaatst. De vergunningaanvraag voor de definitieve mast loopt. Deze mast komt op een andere plek, namelijk aan de rechterkant in de bosjes aan het begin van het fietspad richting de oude opgang. De afgesproken planning is dat de definitieve mast er uiterlijk medio 2021 staat.

Peiling voor Spoorviaduct
Er komt een uitgebreide peiling over het wel of niet ophogen van het spoorviaduct voor inwoners van Drijber en Wijster en omgeving. Vier jaar geleden, in 2017, kwam bij de eerste bijeenkomst met de omgeving de wens naar voren om het spoorviaduct te verwijderen. Het idee hierachter was dat het landbouwverkeer dan niet meer door Drijber hoeft te rijden en ook via de Blinkerd aan de andere kant van de vuilstort kan komen. Op basis van deze wens in 2017 heeft Attero met de provincie afgesproken om de doorrijhoogte van het spoorviaduct te gaan verhogen. In de werkgroep Omgeving is later, in de loop van 2019, aangegeven dat door ophoging van het spoorviaduct wellicht ook meer zwaar verkeer (vrachtauto’s) gebruik gaan maken van deze route en dat dit niet wenselijk is, omdat het ook een schoolroute is. Er zijn nu zowel voor- als tegenstanders voor het ophogen van het spoorviaduct en gesprekken en eerdere peilingen hebben onvoldoende duidelijkheid verschaft. Daarom willen Attero en provincie het onderwerp nog één keer voorleggen. Dorpsbelangen Wijster en Plaatselijk Belang Drijber hebben in de laatste werkgroep Omgeving aangeboden de peiling te willen houden voor beide dorpen. Zij gaan vooraf in overleg met Attero, provincie en gemeente om te bespreken wat nodig is om een goede peiling te kunnen houden. Meer informatie over de peiling volgt begin 2021.

Evenementen
In het voorjaar van 2021 houdt provincie Drenthe in samenwerking met organisatoren van evenementen op de VAM-berg een informatiebijeenkomst over deze evenementen. U krijgt dan een toelichting op de evenementen en de organisatoren vertellen hoe zij hierover gaan communiceren met omwonenden. Voor het NK Wielrennen dat in juni 2021 plaatsvindt wordt vooraf een aparte bijeenkomst gehouden.

Daarnaast zal ook worden gesproken over het aantal evenementen op de VAM-berg en de duur van deze evenementen. Op dit moment is de verwachting dat er volgend jaar 5 tot 6 evenementen plaats gaan vinden op de VAM-berg. Dit is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Het eerste evenement dat plaats zou vinden, De Ronde van Drenthe, is verplaatst naar oktober 2021.

Verkeerstellingen

Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep Omgeving is een presentatie gehouden over de verkeerstellingen in 2018, 2019 en 2020. De resultaten van deze verkeerstelling kunt u onderaan dit bericht downloaden.

Vragen

Heeft u vragen over de ontwikkelingen op de VAM-berg, bovenstaande onderwerpen of fase 2, dan kunt u contact opnemen met projectleider Erwin Veldman via 0592-36555 of post@drenthe.nl. Als u een mail stuurt, verzoeken wij u om in het onderwerp VAM-berg aan te geven.

Presentatie verkeerstellingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen