Project fietsen op de Vam

Vanavond was er een bijeenkomst in het gemeentehuis over het project fietsen op de Vam.

Door middel van een presentatie werd er verteld wat er zoal gaat gebeuren op het Vam terrein. Met name werd er gesproken over een parcours voor ATB fietsers en routes voor sportfietsers. De bedoeling is om de afdichting van de bult sneller te laten verlopen zodat dit in 2021 al klaar is. Er komt dan een scheiding over de bult, met aan de ene kant de Drijber kant en aan de andere het terrein van Attero. Het wordt dan mogelijk om vanaf 2021 aan de Drijber kant te gaan recreëren. (een uitbreiding van +/- 14 hectare.) Ook is er de mogelijkheid aanwezig om grotere (fiets)evenementen te organiseren naast de ronde van Drenthe en de Green Mountaintour. 23 mei wordt er met Plaatselijk Belang, Veilig ETP, Boermarke, gemeente en provincie gesproken over de ontsluiting van het gebied. En dan met name over toegangswegen en parkeergelegenheid.

Er waren weer aardig wat Drijbenaren aanwezig bij de vergadering dus het onderwerp leeft wel. Er kwamen ook heel wat kritische vragen op tafel. Over wat het betekent voor ons als Drijbenaren, wat verandert er voor ons? Hierop werd geen duidelijk antwoord gegeven, ze weten niet hoe groot het publiek is wat er op af gaat komen.

Er werd gevraagd/ gesteld dat Drijber dit weer als voldongen feit gepresenteerd krijgt zonder inspraak van de bewoners en dat dit voor ons weer een grote impact gaat hebben. Deze zorgen worden meegenomen in de verdere uitwikkeling van dit plan, maar ook bij de verdere uitwerking van plannen met andere fietspaden. De provincie, maar ook Attero, willen de omwonenden meer informeren en betrekken om eventuele zorgen weg te nemen.

Er werd aangegeven dat het wensenlijstje wat in een eerder artikel aan bod kwam niet de wensen weerspiegeld van de bevolking. De vraag was dan ook om deze wensenlijst verder niet te gebruiken. Dit werd ook meegenomen als aandachtspunt.

Daarnaast werd aangegeven dat de tijd van de bijeenkomst heel krom is. Hierover werd uitleg gegeven, het kwam er op neer dat er rekening gehouden moest worden met vakanties en woonafstand van de ambtenaren. Afgesproken is, dat als er behoefte aan is, nog een informatieavond georganiseerd kan worden op een beter tijdstip in Drijber.

Doordat er zoveel vragen kwamen liep de bijeenkomst in tijd erg uit. Omdat de zaal daarna al besproken was, moest er ondertussen verhuisd worden naar een andere zaal, zodat alle vragen die er nog waren verder behandeld konden worden.

5 Responses to Project fietsen op de Vam

 1. Robert schreef:

  Ik ben blij dat het in drijber lekker rustig is , laten we dat zo houden

 2. Ferdy Jonkman schreef:

  Een speeltje voor gedeputerde Henk Brink. Kosten 7,5 miljoen alleen al voor het eerste plan uit het gemeenschapsgeld van de Provincie Drenthe, dat is alleen nog maar de aanleg, dan komt er nog onderhouds kosten iederjaar overheen! En dat zo vlak boven de dunne folie laag waaronder de biogas word verzameld. Hier halen ze nog steeds 1000 kuub per uur onderweg! Wat voor explosie kan er hier ontstaan als er een brandende sigaret weg geworpen word op het droge gras! Dan gaat mijn gedachte toch naar de vuurwerk ramp in Enschede.

 3. Attero, Léon Dirrix schreef:

  Misschien toch goed om een feitelijke toelichting te geven op de reactie van Ferdy Jonkman. De stortplaats is nu ook al geopend voor bezoekers. Het gevaar van brand is minimaal, maar we waarschuwen er wel voor. We zuigen stortgas uit de stortplaats, dat verzameld zich niet in hoeveelheden onder de folie. Een vergelijking met Enschede gaat niet op. Daar was sprake van explosief materiaal. Dat is hier niet het geval. Overigens neemt de hoeveelheid biogas dat ontstaat jaarlijks af.
  Het plan van de provincie ziet er als volgt uit: er is 6,7 miljoen uitgetrokken voor het onderhoud en aanpassen van fietspaden en fietsprojecten. Daarvan wordt de helft besteed aan onderhoud en verbetering van het bestaande fietspadennet. De andere helft voor projecten, waarvan er dit één is.
  De onderhoudskosten in de toekomst zijn geregeld. De stortplaats moet overgedragen worden aan de provincie Drenthe. Dat schrijft de wet voor. Dat zal gebeuren na 2033. Dan geeft Attero de stortplaats over aan de provincie, inclusief een bedrag voor het onderhoud van de stortplaats voor de eeuwigdurende nazorg.

 4. Hans Brinkers schreef:

  Erg interessant om te de planning te zien en dat het lijkt dat de gemeente en de provincie het goed voor heeft met Drijber.

  December 2016 tot en met heden is gereserveerd voor het consulteren van de omgeving en werkgroepen en voila op 3 mei is Drijber aan de beurt! Terwijl de voorbereiding en ontwerp ook in mei al gestart is.

  Ook de aanbestedingstermijn van uitzetten, tot nota van inlichtingen, alcatel periode en werkelijke gunning blijkt vooruitstrevend om dat in 2 maanden tijd te realiseren. Ben erg benieuwd naar de nota van inlichtingen!

  Hoe past fietsen op de VAM binnen de “Nieuwe kijk op het Oude Diep” van het Drents Landschap?

  Wat is de schade door de recreatie op Drijber en de natuur? Wellicht een idee dat de heren eens naar Spaarnwoude gaan op een warme zondag en daarna maandag eens kijken wat daar allemaal ligt…. Maar ja het is toch al een afval berg toch?

  Groet

 5. Roelie Baron schreef:

  Ik snap de redenatie niet. Drijberse Es wordt niet meer onderhouden is het plan van de gemeente, geen geld meer voor. Al jaren wordt er gevraagd om een fietspad dat schoolkinderen veilig naar de school in Drijber maar ook naar Hoogeveen en Beilen. Resultaat, geen geld voor. Conclusie, voor veiligheid is geen geld (als de Drijberse Es niet meer onderhouden wordt komt er nl nog meer verkeer door het dorp) maar voor recreanten buiten het dorp moet miljoenen in gepompt worden om die te kunnen vermaken. Zou eens een dag gaan fietsen in bijv de omgeving van Holten, je rust en privacy als bewoner is verdwenen. Ja, er is meer mogelijk met zo’n mooie bult, begrijp ik. Maar moet dat ten koste gaan van eigen bewoners? Er zijn meer mogelijkheden om het geld, als dat toch zo brand in de zakken van ‘de heren ‘ uit te geven. Laten ze dat eerst maar eens uitzoeken voor dat wij ondergedompeld worden onder fietsers. En als er dan nog wat overblijft, stel ik voor het lang gevraagde fietspad voor veiligheid aan te leggen en de Es te onderhouden.

  Jannes en Roelie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *